POGOJI UPORABE MY BMW.

Portal za stranke myBMW, ki je na voljo na naslovu https://www.bmw.si/sl/index.html (v nadaljevanju »myBMW«) je storitev podjetja (»BMW«).

 

Ti pogoji uporabe veljajo za pogodbeno razmerje glede uporabe myBMW in vseh storitev BMW v tem kontekstu ter za dolžnosti uporabnika (v nadaljevanju »uporabnik«).

 

Pogoji uporabe so vedno na voljo na https://www.bmw.si/sl_SI/footer/footer-section/mybmw_terms_and_conditions.html.

 

Spremembe pogojev uporabe bodo vedno objavljene vsaj 6 tednov pred uveljavitvijo in uporabnik bo o tem osebno obveščen, če bo lahko BMW z njim vzpostavil ustrezen stik. Če se uporabnik strinja, da ga BMW obvešča prek elektronske korespondence, je spremembe pogojev uporabe mogoče poslati na tak način. Spremenjeni pogoji uporabe postanejo del pogodbe, če uporabnik ni podal veta na spremembe v določenem času pred njihovo uveljavitvijo. V primeru veta ima BMW pravico odstopiti od pogodbe.

 

1. Splošne informacije

 

Ko se uporabnik registrira v myBMW, ima na voljo naslednje funkcije:

 

1.1. Pomembnejše funkcije

 

1.1.1. Nadzorna plošča myBMW

 

Uporabnik vidi osebne podatke, ki jih je posredoval, (npr. ob pozdravu po prijavi v sistem in v razdelku »hobiji/zanimanja«).

 

1.1.2. Prikaz podatkov o posameznih vozilih

 

Ob vnosu identifikacijske številke vozila (»VIN«) v ustrezna polja uporabnik vidi podatke o posameznih vozilih (npr. sliko vozila, število vrat, tip menjalnika, specifikacije motorja, pogonski sistem, ime modela, združljivost s Connected Drive in katalog rezervnih delov).

 

1.1.3. Želen prodajalec

 

Če uporabnik med obiskom spletnih strani izbere prodajalca, čigar storitve bo med nadaljnjimi dejanji večinoma uporabljal, se tovrsten prodajalec shrani in uporabi za obdelavo naročenih nadaljnjih dejanj. Obstoječe želene prodajalce lahko uporabnik v myBMW vedno izbriše, spremeni ali doda.

 

1.1.4. Spletni priročnik za vozilo

 

Ob uspešnem vnosu veljavne številke VIN v myBMW in uspešni vzpostavitvi spletne strani za izbrano vozilo si uporabnik lahko na spletu ogleda ustrezen priročnik za vozilo. Uporabnika ob kliku na gumb na strani s podatki o vozilu sistem preusmeri na stran s storitvami v lasti BMW (»BA Online«). Ob kliku na gumb se shranjena številka VIN samodejno prenese v sistem »BA Online« in ustrezen priročnik se prikaže na zaslonu.

 

1.1.5. Garage

 

Uporabnik lahko vozilo konfigurira po svojem izboru na spletni strani https://www.bmw.si/sl/ssl/configurator.html (konfigurator vozil). S funkcijo »Garage« lahko uporabnik dostopa do konfiguracije, shranjene v konfiguratorju vozila, nadaljuje s shranjeno konfiguracijo ali začne z dodatnimi poprodajnimi dejavnostmi, npr. zahteva ponudbo ali se prijavi za preizkusno vožnjo.

 

1.1.6. Spletni obrazci s predhodno izpolnjenimi podatki o uporabniku

 

Uporabnik lahko na spletu odda različne prošnje, npr. prijavo za preizkusno vožnjo. Ko se uporabnik prijavi v myBMW, se obstoječi osebni podatki prenesejo v tovrsten obrazec in uporabnik mora le dopolniti manjkajoče podatke.

 

1.1.7. myCarIsBorn

 

Po naročilu vozila pri pooblaščenem prodajalcu se izda številka naročila. S to številko in funkcijo »myCarIsBorn« lahko uporabnik myBMW vsakodnevno sledi izdelavi svojega vozila.

 

1.2. Prijava v BMW Group:

 

Ob registraciji v myBMW uporabnik prejme tudi podatke za prijavo v BMW Group. S prijavo v BMW Group – spletni uporabniški račun, ki ga vzdržuje BMW – se uporabnik lahko registrira v vseh povezanih aplikacijah brez dodatnih postopkov registracije. To zlasti velja za spletne strani in aplikacije skupine BMW in njenih blagovnih znamk. Tako si mora uporabnik zapomniti le eno geslo in lahko svoje podatke uporablja v različne namene. Ker se lahko v sistem prijavi s podatki za dostop, ki jih sam posreduje, uporabnik razume, da ta storitev poteka v sklopu prijave v BMW Group.

 

1.2.1. Po registraciji v myBMW lahko uporabnik veljavne ponudbe poišče s samodejnim iskanjem kot pooblaščen uporabnik. Uporabnik ima takoj neposreden dostop do ustreznih vsebin, brez dodatne avtentikacije. V ta namen aplikacija pošlje uporabniške podatke, ki jih je uporabnik vnesel v obrazec za registracijo, v prijavni strežnik pri BMW. Strežnik na osnovi teh podatkov preveri pooblastila aplikacije. Aplikacija s pooblastili dobi dostop do podatkov, shranjenih na strežniku. Tako lahko izbrana aplikacija uporabnika pozdravi po njegovem imenu in prikaže osebne uporabniške nastavitve, če jih je že shranil in jih aplikacija podpira.

 

1.2.2. Aplikacije dobijo dostop do uporabnikovih podatkov, vnesenih v sam sistem za prijavo BMW Group, da jih lahko v primeru izvajanja storitev uporabijo. Če uporabnik uporablja prijavo prek BMW Group, e-poštnega naslova po prijavi ni treba ponovno vnašati v primeru dogovarjanja za preizkusno vožnjo ali rezervacije storitve ConnectedDrive, ki se poravna z izdajo računa.

 

1.2.3. Da bi tovrstno storitev lahko uporabljal tudi uporabnik, ki se prijavi v BMW Group, se podatki od BMW prenesejo k podjetju BMW Group, ki je ponudnik aplikacij v uporabi uporabnika.

 

1.3. Upravljanje temeljnih podatkov in soglasje:

 

1.3.1. Poleg tega myBMW uporabnikom omogoča centralno vodenje računa. Uporabnik lahko vedno spremeni in/ali uredi osnovne podatke, npr. e-naslov, uporabniško ime, geslo ali poštni naslov.

 

1.3.2. Hkrati si lahko uporabnik prebere vse informacije glede soglasij za dodatno uporabo osebnih podatkov za dejavnosti trženja, tržnih raziskav ali za prejemanje posameznih ponudb. myBMW informacije o soglasju uporabnikov posreduje lokalnim podjetjem skupine BMW.

 

1.4. Funkcije, ki jih zagotavlja myBMW, lahko uporabljajo samo osebe, starejše od 18 let.

 

2. Podatki o registraciji/sklenitev pogodbe o uporabi

 

2.1. Uporabnik je dolžan vnesti resnične osnovne podatke (e-naslov, morebitno uporabniško ime, ima in/ali kontaktne podatke), ki jih je bilo treba vnesti ob registraciji, in zlasti ne sme uporabljati podatkov tretjih oseb. Uporabnik mora tudi izbrati varno geslo, skladno s pravili, navedenimi ob registraciji.

 

2.2. Uporabnik mora svoje osnovne podatke v sistemu takoj popraviti, če se ti spremenijo.

 

2.3. Obstoječ profil:

 

Če v kateri od aplikacij, povezanih s prijavo v BMW Group, že obstaja uporabniški profil, se lahko uporabnik registrira tudi z obstoječimi podatki v myBMW. Ob registraciji uporabnik prejme te pogoje uporabe. Pogoji uporabe myBMW se nato uporabniku pošljejo po e-pošti.

 

2.4. Registracija:

 

Z oddajo izpolnjenega obrazca za registracijo uporabnik izraža namero po sklenitvi pogodbe z BMW za uporabo myBMW. Pogodba začne veljati, ko BMW ponudbo potrdi po e-pošti. BMW si pridržuje pravico zavrniti posamezne registracije tudi brez navedbe razlogov.

 

3. Posebni pogoji in dolžnosti stranke

 

3.1. Uporabnik ne sme zlorabiti myBMW in njegovih vsebin, pri čemer zlasti velja, da lahko šifrirano vsebino dešifrira izključno s programsko opremo, ki je za to zagotovljena, in z vsebino ne sme manipulirati ali je drugače spreminjati. Uporabnik ne sme odstraniti oznak in obvestil glede avtorsko zaščitenih vsebin in blagovnih znamk.

 

3.2. Uporabnik mora vsebine zaščititi pred uporabo s strani nepooblaščenih oseb in pred zlorabo, pred spreminjanjem in/ali dodajanjem in/ali podobnimi dejanji ter tako zagotoviti pravilno delovanje myBMW in/ali pred ogrožanjem otrok ali mladostnikov s prikazovanjem ali siceršnjim omogočanjem dostopa do vsebin, ki so izdane za določeno starostno skupino; pridobljene vsebine lahko uporablja samo na področju uporabe, ki ga določi BMW, in zlasti ne sme spreminjati, zaobiti ali drugače ignorirati tehničnih ukrepov, ki jih BMW uporablja za omejitev uporabe na določeno ozemlje.

 

3.3. Uporabnik odškodninsko odgovarja podjetju BMW za škodo, stroške in izdatke, ki nastanejo kot posledica kršitve uporabniškega razmerja med BMW in uporabniki, pri čemer uporabnik BMW odvezuje odgovornosti v zvezi s terjatvami tretjih strank, ki bi zaradi tega nastale. To ne velja, če uporabnik ni odgovoren za kršitev. Uporabnik je dolžan dokazati, da ni odgovoren za kršitev.

 

4. Izbris uporabniškega računa, prekinitev pogodbe, odpoved myBMW

 

4.1. Uporabnik lahko vedno izbriše račun myBMW in tako odpove uporabo myBMW. V ta namen je v sklopu strani s profilom na voljo funkcija za izbris računa »Delete account«. Če uporabnik račun izbriše, to vpliva na podatke, ki so povezani z računom. Račun se povsem izbriše in ga ni več mogoče uporabljati v nobeni od povezanih aplikacij. Za izbris računa se mora uporabnik vanj prijaviti in poiskati funkcijo »Delete Account«. Uporabnik lahko račun izbriše tudi tako, da se obrne na službo za pomoč uporabnikom na e-naslovu kundenbetreuung@bmw.de ali po telefonu: 089 1250 160 00 (pon.–ned. od 08.00 do 20.00). Služba za pomoč uporabnikom bo zahtevo prevzela in jo izvršila. V primeru izbrisa računa se podatki iz računa izbrišejo skladno z internim konceptom izbrisa podatkov podjetja BMW.

 

4.2. Izbris računa ne vpliva na prikazana soglasja v myBMW glede namenov oglaševanja, tržnih raziskav ali prejemanja individualno prilagojenih ponudb. Uporabnik lahko svoje soglasje spremeni ali prekliče neposredno v myBMW. Želene spremembe ali preklic soglasja lahko uporabnik sporoči tudi prek komunikacijskih kanalov, navedenih v izjavi o soglasju.

 

4.3. Izbris računa myBMW ne pomeni samodejnega prenehanja ostalih storitev, naročenih pri podjetju BMW Group. Za ostale storitve veljajo izključno odpovedni roki v skladu s pogoji uporabe posameznih storitev.

 

4.4. BMW in uporabnik lahko pogodbo myBMW (če je sklenjena za nedoločen čas) in stalne storitve kadarkoli prekineta z odpovednim rokom šestih tednov. V primeru pogodbe, sklenjene za določen čas, je odpoved mogoča s šesttedenskim odpovednim rokom ob izteku pogodbenega obdobja, če bi se to obdobje sicer samodejno podaljšalo.

 

5. Ravnanje s podatki za dostop

 

5.1. Z registracijo v myBMW postane uporabnik dolžan uporabljati podatke za dostop (e-naslov in geslo) izključno za lastno uporabo. Posredovanje ali razkritje teh podatkov tretjim strankam je strogo prepovedano. Če uporabnik posumi na zlorabo svojih podatkov za dostop, mora o tem takoj obvestiti BMW. Če je za zlorabo svojih podatkov za dostop odgovoren uporabnik, odškodninsko odgovarja za vse posledice zlorabe računa do dne, ko zlorabo naznani in osebno spremeni svoje geslo.

 

5.2. BMW si pridržuje pravico do začasne ali stalne blokade podatkov za dostop in/ali do odpovedi pogodbe z uporabnikom brez upoštevanja odpovednega roka, zlasti v primeru nepravilno navedenih kontaktnih podatkov ali nepooblaščenega razkritja.

 

6. Kontakt

 

Služba za pomoč uporabnikov je dosegljiva na e-naslovu info.si@bmw.com ali po telefonu 01 777 45 40 (od ponedeljka do petka od 08:00 do 18:00).

 

7. Odškodninska odgovornost

 

7.1. BMW ne prevzema odškodninske odgovornosti za točnost in vsebinsko ustreznost podatkov ter informacij, navedenih v myBMW.

 

7.2. BMW ne odgovarja za posledice motenj, prekinitev ali napačnega delovanja storitev.

 

7.3. V primeru majhne malomarnosti BMW odškodninsko odgovarja samo v primeru kršenja bistvenih dolžnosti, kot so pogodbene dolžnosti BMW, ki izhajajo iz vsebine in namena pogodbe, ali dolžnosti, katerih izpolnitev zahteva ustrezno izvršitev pogodbe in katerih izpolnitev uporabnik zakonito domneva. Tovrstna odškodninska odgovornost je omejena na škodo, ki velja za tipično v času sklenitve pogodbe.

 

7.4. Tudi osebna odgovornost zakonitih predstavnikov, zastopnikov in zaposlenih v BMW za škodo, ki jo povzročijo zaradi majhne malomarnosti, je omejena na obseg, opisan v predhodnem odstavku.

 

7.5. Odgovornost BMW za goljufivo prikrivanje okvare, od prevzema garancije ali nabavnega tveganja, skladno z odgovornostjo proizvajalca po zakonu ostaja v veljavi. Omejitev odgovornosti ne velja za namerno, veliko malomarnost ali za izgubo življenja, telesne in zdravstvene poškodbe.

 

8. Sodna pristojnost in veljavna zakonodaja

 

8.1. Izključna sodna pristojnost za vse terjatve, ki izhajajo iz poslovnih odnosov s trgovci, je München.

 

8.2. Ista sodna pristojnost velja, če ima uporabnik splošni kraj sodne pristojnosti v tujini, če se po sklenitvi pogodbe stalno naseli v drugi državi ali če njegovo stalno prebivališče v času pravnega spora ni znano.

 

8.3. Za vse spore na podlagi pogodbenega razmerja velja https://www.bmw.si/sl/index.html, pri čemer prodajno pravo Združenih narodov ne velja. Ta določitev veljavne zakonodaje velja samo, če tovrstni neobvezujoči predpisi o zaščiti potrošnikov v državi stalnega prebivališča stranke tedaj ne veljajo.

 

9. Končne določbe

 

Če posamezne določbe pogojev uporabe so ali postanejo neveljavne, ostanejo preostali pogoji uporabe veljavni.

 

Stanje: 16. marec 2018

 

Pravne informacije o varstvu podatkov za myBMW

 

Visoki standardi, ki jih pričakujete glede kakovosti naših izdelkov in storitev, veljajo tudi za ravnanje z vašimi podatki. Prizadevamo si vzpostaviti in ohranjati osnovo za zaupanja vreden poslovni odnos s svojimi sedanjimi in prihodnjimi strankami. Zaupnost in neokrnjenost vaših osebnih podatkov je ena naših glavnih skrbi.

 

Kdo je odgovoren za obdelavo podatkov?

 

BMW Slovenija (v nadaljevanju »BMW«) stranki zagotavlja določene informacije in podporne storitve (v nadaljevanju »storitve«) pod imenom »myBMW« (v nadaljevanju »myBMW«). V myBMW lahko stranka ureja svoje osnovne podatke in spreminja ali prekliče soglasja, ki jih daje podjetjem skupine BMW na domačem trgu za namene oglaševanja, tržnih raziskav in prejemanja individualno prilagojenih ponudb. Stranki je na voljo tudi izbor brezplačnih storitev. BMW je odgovoren za upravljanje osnovnih podatkov in za zagotavljanje storitev.

 

Kateri podatki se obdelujejo in v kakšne namene?

 

Podatki, zbrani v povezavi s sklepanjem pogodb ali zagotavljanjem storitev, se obdelujejo v naslednje namene:

 

A. Sklepanje pogodb (člen 6(1)(b) GDPR)

 

V povezavi s sklenitvijo pogodbe o uporabi myBMW se obdelujejo naslednje kategorije podatkov:

 

Kontaktni podatki (npr. priimek in ime osebe, naslov, elektronska pošta, telefon številka)
Podatki o računu (uporabniško ime, geslo)
Informativna številka vozila (VIN)

 

B. Upoštevanje pogodbenih obveznosti glede storitev v myBMW (člen 6(1)(b) GDPR)

 

Zaradi izpolnjevanja pogodbe med vami in BMW BMW zagotavlja različne storitve, npr. prikaže podatke, ki ste jih zbrali, in vašo izjavo o soglasju.

 

Da bi BMW in pooblaščeni izvajalci storitev lahko izvajali tovrstne storitve, se obdelujejo naslednji (če je potrebno, osebni) podatki iz vozila:

 

Kontaktni podatki (npr. priimek in ime osebe, naslov, elektronska pošta, telefon številka)
Podatki o računu (uporabniško ime, geslo)
Izjava o soglasju za dodatno uporabo osebnih podatkov (za namene oglaševanja, tržnih raziskav in prejemanja individualno prilagojenih ponudb)
Informativna številka vozila (VIN)

 

Čeprav za sklenitev pogodbe teh podatkov ni treba posredovati, vam BMW ne more zagotoviti izbrane storitve, če mu jih ne posredujete, in jih ne more obdelovati. Podrobnejše informacije o funkcijah storitve so na voljo v zgornjem delu POGOJEV UPORABE.

 

C. Pomoč uporabnikom na podlagi soglasja (člen 6(1)(a) GDPR)

 

Če ste soglasje za dodatno obdelavo svojih osebnih podatkov podali ločeno, bomo informacije, ki se nanašajo na vas, obdelovali ali posredovali tretjim strankam na podlagi vašega prostovoljnega soglasja, npr. za trženje in/ali tržne raziskave.

 

Podrobnejše informacije so na voljo v posameznih izjavah o soglasju, ki ga je mogoče vedno preklicati. Izjavo o soglasju za trženje, tržne raziskave in prejemanje individualno prilagojenih ponudb si po potrebi lahko vedno ogledate, spremenite ali prekličete v myBMW.

 

D. Upoštevanje pravnih obveznosti, ki veljajo za BMW (člen 13(1)(c), Art. 6(1)(c) GDPR)

 

Poleg tega bo BMW osebne podatke obdeloval, če je to dolžan zaradi pravnih obveznosti. BMW je lahko npr. pravno dolžan razkriti osebne podatke javnim organom ali ostalim tretjim osebam.

 

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

 

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za posamezen namen. Če se podatki obdelujejo za več namenov, se samodejno izbrišejo ali shranijo v obliki, ki ne omogoča neposredne sledljivosti do vas, takoj ko je zadnji določen namen izpolnjen.

 

Kako so vaši podatki zavarovani?

 

Vaše podatke varujemo z najmodernejšo tehnologijo. Za varstvo vaših osebnih podatkov pred zlorabo in drugimi oblikami nepooblaščene obdelave se na primer uporabljajo naslednji varnostni ukrepi:

 

dostop do osebnih podatkov je omejen le na omejeno število pooblaščenih oseb za določene namene,
prenos zbranih podatkov poteka v šifrirani obliki,
poleg tega so občutljivi podatki shranjeni samo v šifrirani obliki,
informacijski sistemi, ki se uporabljajo za obdelavo podatkov, so tehnično ločeni od ostalih sistemov zaradi preprečitve nepooblaščenega dostopa, npr. z vdorom,
hkrati se dostop do omenjenih informacijskih sistemov stalno nadzira zaradi ugotavljanja in preprečevanja zlorab v zgodnji fazi.

 

S kom si bomo delili podatke in kako jih bomo zavarovali?

 

BMW je globalno podjetje. Osebne podatke obdelujejo zaposleni pri BMW, če je mogoče v EU, trgovska podjetja v posameznih državah, pooblaščeni prodajalci in ponudniki storitev, ki jih najamemo.

 

Če se podatki obdelujejo v državah zunaj EU, BMW zagotavlja, da se vaši osebni podatki obdelujejo skladno s stopnjo varstva podatkov, ki velja v Evropi, z uporabo tipskih pogodb iz EU, vključno z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.

 

Nekatere države zunaj EU, npr. Kanado ali Švico, EU že uradno obravnava kot države, ki zagotavljajo ustrezno in primerljivo raven varstva podatkov. Posledično za prenos podatkov v te države ni potrebno posebno dovoljenje ali sporazum.

 

Kako si lahko ogledate in spreminjate nastavitve zasebnosti?

 

Nastavitve, povezane z varstvom podatkov, glede soglasja za dodatno uporabo osebnih podatkov za trženje, tržne raziskave ali prejemanje individualno prilagojenih ponudb, si lahko vedno ogledate ali spremenite in po potrebi soglasje prekličete v myBMW.

 

Kontaktni podatki, vaše pravice kot osebe, na katere se podatki nanašajo, in vaša pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

 

Pravico imate zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek/izbris in omejitev njihove obdelave, ugovarjati njihovi obdelavi in/ali uveljavljati pravico do njihovega prenosa.

 

Podatke, shranjene pri BMW, si lahko vedno ogledate v myBMW skladno z navedenim pod točko B.

 

Če obdelava podatkov poteka na podlagi vašega soglasja, lahko tega vedno prekličete z veljavnostjo za naprej.

 

Lahko se obrnete tudi neposredno na uradno osebo BMW AG za varstvo in zaščito podatkov:

 

Hkrati imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, če menite, da BMW ni resno obravnaval vaših pomislekov glede obdelave vaših osebnih podatkov.

Preberi več