Layer Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3_techical

Razred energijske učinkovitosti vozila se določi na osnovi izmerjenih emisij CO2 ob upoštevanju mase vozila. Emisije CO2, ki nastanejo pri proizvodnji in zagotavljanju goriva oz. drugih energentov, se ne upoštevajo pri določanju emisij CO2 v skladu s smernico 1999/94/ES.


Vse dodatne informacije lahko najdete v Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov, ki vam je na voljo brezplačno na vseh pooblaščenih prodajnih mestih in na spletni strani www.BMW.si/emisije.