Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

inform_f33

BMW 430i Cabrio:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirana): 8.0 / 8.6
Emisije CO₂ v g/km (kombinirane): 183.0 / 194.0

Prikazane vrednosti emisij osnaževal zunanjega zraka (CO₂ itd.) in specifikacije ekonomičnosti temeljijo na globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP). Prikazane so t.i. kombinirane vrednosti. Prikazane vrednosti se razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili poveznih davkov ali drugih dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO₂, saj so za odmero le teh lahko predpisani tudi drugi standardi.

Specifikacije, ki se nanašajo na ekonomičnost in emisije CO₍₂₎, so določene skladno z Direktivo 1999/94/ES, Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS 24-956/2014) ter predpisi, ki urejajo tehnično specifikacijo za vozila in ugotavljanje skladnosti vozil, v veljavni različici.

Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO₂ in ostale informacije o energijski učinkovitosti novih osebnih vozil, so na voljo v »Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO₍₂₎ in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nova osebna vozila«, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na www.bmw.si/emisije ter www.mini.si/emisije.

Več podatkov o preizkusnem postopku WLTP lahko najdete tukaj: https://www.bmw.com/en/innovation/wltp.html