Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

SI_Cookies_Policy

Bistveni piškotki

Bistveni piškotki so potrebni, da lahko krmarite na spletnem mestu in uporabljate njegove funkcije. Brez teh piškotkov funkcionalnosti ni mogoče zagotoviti, na primer da so dejanja, izvedena med obiskom (vnos besedila ali konfiguracija vozila), ohranjena, tudi ko krmarite med posameznimi stranmi spletnega mesta.


Funkcionalni piškotki

Funkcionalni piškotki omogočajo spletnemu mestu shranjevanje že zagotovljenih podrobnosti (npr. izbiro dodatne opreme v konfiguraciji vozila) in uporabniku ponujajo izboljšane, bolj osebne funkcije. Funkcionalni piškotki se na primer uporabljajo za omogočanje zahtevanih funkcij, kot je predvajanje videoposnetkov. Ti piškotki zbirajo anonimne informacije; na drugih spletnih mestih ne morejo slediti vašemu krmarjenju.


Izvedbeni piškotki

Izvedbeni piškotki zbirajo informacije o tem, kako se uporablja spletno mesto – na primer katere strani odpre obiskovalec najbolj pogosto in ali prejema sporočila o napakah s strani. Ti piškotki ne shranjujejo nobenih informacij, ki dovoljujejo identifikacijo uporabnika. Zbrane informacije bodo združene in bodo zato analizirane v nepripisljivi obliki do določene osebe. Ti piškotki se uporabljajo izključno za izboljšanje delovanja spletnega mesta in s tem uporabniške izkušnje.


Piškotki za namene trženja

Piškotki za namene trženja se uporabljajo za pridobivanje oglasov, ki so pomembni za določene uporabnike in prilagojeni njihovim interesom. Uporabljajo se tudi za omejitev pogostosti pojavljanja oglasa in merjenje učinkovitosti oglaševalskih akcij. Registrirajo, ali ste obiskali spletno mesto ali ne. Te informacije se lahko posredujejo tretjim osebam, na primer oglaševalcem. Piškotki za izboljšanje stika s ciljno skupino in oglaševanje so pogosto povezani s funkcijami strani tretjih oseb.