Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, okolje, varstvo podnebja

VODILNI NA PODROČJU VARSTVA PODNEBJA.

BMW Group s sistematično strategijo trajnostnega razvoja postavlja nova merila v avtomobilski industriji.

VODILNI NA PODROČJU VARSTVA PODNEBJA.BMW Group s sistematično strategijo trajnostnega razvoja postavlja nova merila v avtomobilski industriji.

Za BMW Group užitek v vožnji sega daleč prek mobilnosti. To je zato, ker je tema trajnostnega razvoja ključno vprašanje za nas in pri njej nismo pripravljeni popuščati. Ravno nasprotno, v prihodnost se podajamo s popolnoma novo, dosledno strategijo, ki ne le presega naše neposredno področje vpliva, ampak poleg tega zvišuje temo trajnosti na povsem novo raven.

Da bi dosegli učinkovito varstvo podnebja, se že desetletja ukvarjamo z oceno življenjskega cikla naših vozil, začenši od porabljenih virov prek porabe energije do recikliranja. To je eden od razlogov, da se nihče izmed tekmecev danes niti približno ne more primerjati z nami po številu različnih elektrificiranih modelov v svoji ponudbi in s pol milijona vozil, dobavljenih (našim) strankam. Da bi zagotovili še večjo prilagodljivost v smislu alternativnih pogonskih sklopov, se osredotočamo tudi na razvoj pogonskih sistemov z uporabo vodikovih gorivnih celic. Korak za korakom si prizadevamo slediti novim potem do okolju prijazne prihodnosti brez emisij.

Preberi več
TRAJNOST JE OSREDNJA TEMA ZA PRIHODNOST NAŠE DRUŽBE. ZATO JE V TEH ZAHTEVNIH ČASIH TAKO POMEMBNO ZAČRTATI PRAVO SMER. PRAVZAPRAV BOMO TEMPO ŠE STOPNJEVALI.
Oliver Zipse – predsednik upravnega odbora BMW AG
Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, vrednostna veriga

ZAČRTANJE SMERI V VERIGI DODANE VREDNOSTI.

Vemo, kako celostno razmišljati o trajnosti. Zato pri razvoju naših vozil zagotavljamo potrebne vzvode. Naš pristop "Design for recycling/oblikovanje za recikliranje" stopi v veljavo že v fazi razvoja izdelka ter določa zahteve za razvoj in konstruiranje naših vozil, optimiziranih za namen recikliranja. Sklop načel nam narekuje, da vsakič, ko je to tehnično, ekološko in ekonomsko smiselno in izvedljivo, uporabljamo reciklirane in obnovljive surovine. Naš cilj je trajnostna vrednostna veriga, ki zajema svoje potrebe z recikliranimi in obnovljivimi surovinami, vključno z vprašanjem, ki zadeva oskrbo z energijo. Priznamo, da še nismo na cilju, vendar smo na svoji poti že dosegli pionirske uspehe.

RECIKLIRANJE KOT KLJUČNI DEJAVNIK.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, recikliranje

RECIKLIRANJE KOT KLJUČNI DEJAVNIK.

Na poti k trajnostni in napredni proizvodnji, ki varčuje z viri, je recikliranje materialov bistveni dejavnik, ki ga uporabljamo kot vzvod. Z BMW i3 smo razvili vozilo, ki verjetno najbolje ponazarja našo strategijo zaradi svoje 95-odstotne stopnje recikliranja. Skladno s tem je njegova notranjost sestavljena iz 30 % kenafa, materiala, ki se pridobiva iz regenerativnega hibiskusa. Za izdelavo tekstilnih materialov uporabljamo posebno in inovativno prejo, izdelano iz granulata iz recikliranih PET-plastenk. Poleg inteligentnega načrtovanja izdelkov je v naši verigi dodane vrednosti trdno zasidrana tudi ponovna uporaba materialov v obliki recikliranih snovi. Baterijam vozil prav tako namenjamo »novo življenje« v stacionarnih sistemih za shranjevanje, kjer jih uporabljamo za oskrbo s čisto energijo. Gledano v celoti lahko zdaj že recikliramo odpadke, ki nastanejo v naši notranji proizvodnji, na ravni 99 %.

RECIKLIRANJE NAŠIH IZRABLJENIH VOZIL.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, recikliranje rabljenih avtomobilov

RECIKLIRANJE NAŠIH IZRABLJENIH VOZIL.

Tudi ko je življenjska pot BMW končana, še vedno ostane pomemben sestavni del vrednostne verige. Navsezadnje izrabljenih vozil ne obravnavamo kot odpadkov, ki jih je treba odvreči, ampak kot bistveni vir sekundarnih surovin. Z vračanjem izrabljenih vozil, posameznih komponent in materialov v cikel surovin predstavlja recikliranje naših izdelkov enega najpomembnejših vzvodov pri doseganju cilja okolju prijazne proizvodnje, ki varuje vire. V 30 državah skupaj z njihovimi nacionalnimi družbami za prodajo smo že uvedli pravila za vračanje izrabljenih vozil in ponudili okoljsko sprejemljivo ponovno uporabo na več kot 2800 zbirnih mestih. V Münchnu imajo na primer naše stranke možnost predati svoja vozila v centru za recikliranje in razstavljanje (RDZ). Poleg prevzema izrabljenih vozil nenehno razvijamo nove koncepte in ukrepe, da bomo lahko še naprej višali stopnjo recikliranja.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja

NA NOVO ZASNOVANA PROIZVODNJA.

Ne želimo biti le del trajnostne prihodnosti, ampak hočemo biti gonilna sila za dosego tega cilja. Za uresničitev tega izziva smo leta 2001 podpisali mednarodno izjavo o čistejši proizvodnji v okviru programa Združenih narodov za okolje. To pomeni, da smo se zavezali, da bomo vzdrževali vplive na okolje in uporabo virov v svetovni proizvodnji na čim nižji ravni. Vendar pa to še zdaleč ni dovolj za nas, zato naša strožja trajnostna strategija sega še dlje. V ta namen smo za spremljanje in analizo ukrepov na vseh proizvodnih lokacijah uvedli sisteme okoljskega ravnanja, ki so vseskozi podvrženi nadaljnjemu razvoju in optimizaciji. Le tako bomo lahko uresničili naše ambicije, da pokažemo učinkovitost naših standardov in predpisov.

Poleg nenehnega povečevanja in rabe obnovljivih virov energije ter regenerativnih surovin v naši proizvodnji prav tako opredeljujemo pomembno smer z našimi postopki recikliranja. Od leta 2006 nam je uspelo zmanjšati odpadke in emisije CO2 na proizvedeno vozilo za več kot 70 odstotkov. Nenehno si prizadevamo za dvig letvice še višje. Zato nikakor ni naključje, da so na primer naši podatki za emisije CO2 na proizvedeno vozilo precej pod tistimi v preostali nemški avtomobilski industriji.

TRAJNOST, PRAKTICIRANA V NAŠIH PROIZVODNIH OBRATIH.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, tovarna v Leipzigu

TRAJNOST, PRAKTICIRANA V NAŠIH PROIZVODNIH OBRATIH.

Tovarna BMW Group v Leipzigu.

V zraku je vse polno učinkovitosti – tovarna BMW Group v Leipzigu je ena najsodobnejših in najbolj trajnostnih lokacij za proizvodnjo vozil na svetu. Od leta 2013 tu s proizvodnih trakov prihajajo avtomobili z električnim pogonskim sklopom in lahko šasijo iz umetne mase, ojačene z ogljikovimi vlakni (CFK). Obrat je prva tovarna avtomobilov v celotni Nemčiji, ki se v veliki meri oskrbuje z električno energijo iz štirih namensko postavljenih vetrnih turbin na kraju samem. Z inovativno skladiščno halo, ki obsega približno 700 visokonapetostnih akumulatorskih baterij BMW i3, si hkrati prizadevamo za več ukrepov za doseganje učinkovitega upravljanja virov in energije v proizvodnji. V prvi vrsti se vseskozi ukvarjamo s podaljšanjem življenjske dobe baterij. Po drugi strani pa skladiščna hala akumulatorskih baterij skladišči presežek energije vetrnih turbin, ko ponudba presega povpraševanje, ta presežek pa se lahko nato uporabi za napajanje, ko je oskrba z električno energijo prenizka. Na ta način prispevamo tudi k stabilnosti javnega elektroenergetskega omrežja.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, tovarna v Dingolfingu

Tovarna BMW Group v Dingolfingu.

Vodilna zaradi radikalnih ukrepov: Kot največjemu proizvodnemu obratu vozil BMW Group v Evropi je tovarni v Dingolfingu v zadnjih desetih letih uspelo zabeležiti upad porabe virov in emisij za eno tretjino, zaradi uporabe inovativnih proizvodnih tehnologij in proizvodne opreme. V teh prizadevanjih se novi center za energijo opira na visoko učinkovito proizvodnjo električne energije in toplote s pomočjo kombinirane toplarne in elektrarne (SPTE). Plin pretvarja v električno energijo in izkorišča toploto, ki nastaja med predelavo, kot vir energije. Zaradi postaje SPTE in enega največjih fotonapetostnih sistemov na strehi v Nemčiji tovarna zdaj proizvaja skoraj polovico lastnega povpraševanja po električni energiji. Preostalo potrebo pa pokriva izključno z zeleno električno energijo zunanjih ponudnikov energije. Pri ravnanju z odpadki in njihovem odstranjevanju so prizadevanja po trajnostni strategiji za celotno podjetje izjemno velika. Tovarna v Dingolfingu dosega najvišje vrednosti zaradi učinkovitih ukrepov recikliranja, kot je inovativna stiskalnica z neverjetno stopnjo recikliranja 99,8 %.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, tovarna v Šenjangu

Tovarna BMW Group v Šenjangu.

Več inovacij, manj emisij. Poleg naših proizvodnih lokacij v Evropi in Braziliji, za katere že odjemamo električno energijo izključno iz obnovljivih virov, ima naša tovarna v Šenjangu v provinci Liaoning na Kitajskem najučinkovitejšo fotonapetostno elektrarno znotraj BMW Group do danes z največjo močjo 15,1 megavata.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, projekt

ODGOVORNOST JE NAŠA MOTIVACIJA.

S projekti, kot je »Cobalt for Development« / »Kobalt za razvoj«, korak za korakom uvajamo lastno trajnostno strategijo v okolico in s tem v vse faze naše vrednostne verige. Z jasnimi smernicami, pa tudi s podporo in spodbujanjem lahko zagotovimo, da tudi naši partnerji v oskrbovalni verigi sistematično izpolnjujejo naše visoke socialne in okoljske standarde.

NAŠE VISOKONAPETOSTNE BATERIJE: ZGODBA O USPEHU.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, baterija

NAŠE VISOKONAPETOSTNE BATERIJE: ZGODBA O USPEHU.

Ponovna uporaba naših baterijskih celic.

Učinkovite do zadnjega volta: V času svojega »novega življenja« se akumulatorske baterije vozil uporabljajo v stacionarnih sistemih za shranjevanje, s katerimi po vrsti opremljamo naše lokacije po vsem svetu. Na ta način vključujemo obnovljive vire energije v elektroenergetsko omrežje, s čimer povečujemo njegovo stabilnost in znižujemo stroške energije za odjemalce. In smo korak bliže lokalni proizvodnji brez CO2 kot našemu cilju. Najboljši primer tega je tovarna BMW Group v Leipzigu s skladiščno halo, sestavljeno iz približno 700 visokonapetostnih baterij BMW i3. Kot vmesne skladiščne zmogljivosti obnovljivih virov energije pomagajo shranjevati presežek vetrne energije in jo nato vključiti nazaj v električno omrežje. Poleg tega pa zmanjšujejo tudi stroške energije za proizvodnjo.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, recikliranje baterij

Recikliranje naših baterijskih celic.

Tudi v primeru baterij, ki so presegle svojo življenjsko dobo v stacionarnih sistemih za shranjevanje, dosegamo vseskozi naraščajočo stopnjo recikliranja dragocenih virov. S tem dobimo predvsem visokokakovostne reciklirane materiale za proizvodnjo novih litij-ionskih baterij. Skupaj s partnerji smo v letu 2020 dosegli 96-odstotno stopnjo recikliranja na ravni baterijskih celic.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, dobavitelji baterij

Učinkovitost virov naših dobaviteljev.

Določanje trendov še pred začetkom proizvodnje: Kot pionir na področju trajnostnega razvoja ima naša beseda veliko težo tudi pri naših dobaviteljih, kar s pridom izkoriščamo. Kot udeleženec organizacije CDP (Carbon Disclosure Project) podpiramo naše dobavitelje pri sprejemanju ukrepov za zmanjšanje emisij CO2 in povečanje deleža obnovljivih virov energije. S proizvajalci baterijskih celic pa smo se tudi pogodbeno dogovorili, da bo pri zunanji proizvodnji naših baterijskih celic pete generacije uporabljena izključno zelena električna energija.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, mobilnost

NA POTI K TRAJNOSTI: MOBILNOST V MESTIH.

Prizadevamo si, da v vsakem trenutku dajemo 100 %, še posebej, ko gre za trajnostni užitek v vožnji. To je razlog, zakaj iščemo nove poti v avtomobilski industriji z določanjem ciljev podjetja in njihovim uresničevanjem – te poti pa razkrivamo tudi svojim strankam z največjim voznim parkom elektrificiranih modelov na svetu.

Pa vendar nam to ni dovolj: Z BMW eDrive Zones podpiramo postopno vzpostavitev območij z ničelnimi oziroma majhnimi izpusti v evropskih mestih in mestnih območjih. BMW eDrive Zones je digitalna storitev za priključne hibride BMW, ki samodejno prepozna te okoljske cone in sprejme ukrepe. Ko vozilo vstopi v območje, sistem samodejno preklopi na izključno električni pogon in tako potuje skozi območje brez lokalnih emisij. Pri BMW za takšno obnašanje obstaja celo nagrada. S programom BMW Points zbirate točke za vsak prevožen kilometer na električno energijo, v okoljskih conah pa se točke celo podvojijo. Točke lahko nato na primer zamenjate za brezplačne svežnje električne energije v omrežju BMW Charging.

BMW Group, elektromobilnost BMW, trajnost

Rad bi izvedel več o temi trajnosti pri BMW Group.

Elektromobilnost BMW, BMW Efficient Dynamics

Rad bi raziskal temo o BMW Efficient Dynamics.

Elektromobilnost BMW, električni avtomobil BMW

Rad bi raziskal električne avtomobile BMW.

Elektromobilnost BMW, pregled elektromobilnosti BMW

Rad bi se vrnil k pregledu.

Elektromobilnost BMW, priključni hibrid BMW

Rad bi raziskal priključne hibride BMW.