Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3s_at_a_glance

Poraba električne energije in emisije CO2 za BMW i3 (2):
Poraba goriva v l/100 km (kombinirana): 0
Emisije CO2 v g/km (kombinirane): 0
Poraba električne energije v kWh/100 km (kombinirana): 13,1
Električni doseg v km (kombiniran): 359
Električni doseg v praksi v km: do 260

Poraba električne energije in emisije CO2 za BMW i3 z Range Extender* (2):
Poraba goriva v l/100 km (kombinirana): 0,6
Emisije CO2 v g/km (kombinirane): 13
Poraba električne energije v kWh/100 km (kombinirana): 11,5
Električni doseg v km (kombiniran): 235
Skupni električni doseg v praksi v km: do 380

Poraba električne energije in emisije CO2 za BMW i3s (2):
Poraba goriva v l/100 km (kombinirana): 0
Emisije CO2 v g/km (kombinirane): 0
Poraba električne energije v kWh/100 km (kombinirana): 14,6–14,0
Električni doseg v km (kombiniran): 330–345
Električni doseg v praksi v km: do 260

Poraba električne energije in emisije CO2 za BMW i3s z Range Extender* (2):
Poraba goriva v l/100 km (kombinirana): 0,7
Emisije CO2 v g/km (kombinirane): 14
Poraba električne energije v kWh/100 km (kombinirana): 12,5
Električni doseg v km (kombiniran): 220
Skupni električni doseg v praksi v km: do 380

* Vrednosti so izmerjene v skladu s preskusnim ciklom NEDC.

Doseg je odvisen od različnih dejavnikov, zlasti: osebnega sloga vožnje, izbrane poti, vremenskih razmer, uporabe ogrevanja/hlajenja in predhodnega temperiranja.

Vrednosti za porabo goriva, emisije CO2 in električno energijo so bile določene v skladu z Uredbo (ES) št. 715/2007, in sicer v različici, ki je veljala v času homologacije. Vrednosti se nanašajo na vozilo z osnovno konfiguracijo v Nemčiji, prikazani doseg pa upošteva različne velikosti izbranih platišč in pnevmatik ter se lahko spreminja med konfiguracijo.

Vrednosti za vozila, ki so označena z (2), so začasne.

Vrednosti za vozila so že določene na osnovi novega globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP) in so prilagojene novemu evropskemu voznemu ciklu (NEDC) za namen primerjave. [Pri teh vozilih se lahko glede ustreznih davkov ali drugih dajatev, povezanih z vozili in glede (vsaj med drugim) emisij CO2, vrednosti emisij CO2 razlikujejo od vrednosti, ki so navedene tukaj, glede na nacionalno zakonodajo.]

Specifikacije učinkovitosti CO2 so določene v skladu z Direktivo 1999/94/ES in Pkw-EnVKV, in sicer v različici, ki je veljala v času homologacije, ter temeljijo na porabi goriva in vrednostih CO2 v skladu z voznim ciklom NEDC za klasifikacijo.

Vse dodatne informacije lahko najdete v Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih vozil, ki vam je na voljo brezplačno na vseh pooblaščenih prodajnih mestih in na spletni strani www.BMW.si/emisije.