ZAŠČITNI UKREPI GLEDE PODATKOV O LOKACIJI

Nekatere storitve je mogoče zagotoviti le, če razkrijete svojo lokacijo ali lokacijo svojega vozila. Zaupnost Podatkov o lokaciji jemljemo zelo resno.
V zvezi s Podatki o lokaciji se uporabljajo naslednji zaščitni ukrepi (vključno z informacijami, dostopnimi v okviru postopka servisiranja vozil):

 

  • podatki se hranijo v obliki, ki je povezana z vami ali vašim vozilom, le toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev namena, za katerega je bila dana privolitev;
  • podatki se v tej obliki pridobijo oziroma je dostop do njih omogočen le, če je treba opraviti zahtevano storitev ali če smo v skladu z zakonom dolžni hraniti in/ali zagotavljati podatke (če se od nas zahteva, da podatke zagotovimo organu pregona ali kateri koli tretji osebi, vas bomo obvestili, razen če bi to vplivalo na preprečevanje ali odkrivanje kaznivega dejanja oziroma če tega ne smemo storiti);
  • Podatki o lokaciji vozila in Podatki o lokaciji naprave se ne povezujejo, razen če je to potrebno za zagotavljanje zahtevanih storitev;
  • Kakršna koli druga uporaba Podatkov o lokaciji za analitične namene bo potekala na nepovratno anonimiziranih podatkovnih zbirkah.

 

Mi in Trgovec lahko dostopamo do Podatkov o lokaciji vozila, BMW AG pa lahko dostopa do Podatkov o lokaciji naprave prek storitev, ki jih zagotavljajo (na primer storitve BMW ConnectedDrive).


Podroben opis Podatkov o lokaciji, prejetih za opravljanje storitve, ki je odvisna od Podatkov o lokaciji, boste dobili pri prvem nakupu vozila oziroma aktiviranju ali konfiguriranju storitve ali aplikacije (na primer BMW ConnectedDrive ali BMW Connected App). Opozarjamo vas, da vam morda ne bomo mogli zagotoviti nekaterih značilnosti naših storitev, če boste omejili zbiranje svojih Podatkov o lokaciji.

Preberi več