Pravilnik: Akt o digitalnih storitvah ("DSA").

V obsegu, da BMW Slovenia, distribucija motornih vozil, d.o.o. (" BMW", "mi", "nas", "naše") nudi na tej spletni strani posredniške storitve znotraj pomena člena 3 g) Uredbe (EU) 2022/2065 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o enotnem trgu digitalnih storitev in spremembi Direktive 2000/31/ES (Akta o digitalnih storitvah) ("DSA"), veljajo zanj naslednje informacije: