Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, okolje, varstvo podnebja

TRAJNOST PRI BMW.

TRAJNOST PRI BMW.

BMW Group s sistematično strategijo trajnostnega razvoja postavlja nova merila v avtomobilski industriji.

Za BMW Group užitek v vožnji sega daleč prek mobilnosti. To je zato, ker je tema trajnostnega razvoja ključno vprašanje za nas in pri njej nismo pripravljeni popuščati. Ravno nasprotno, v prihodnost se podajamo s popolnoma novo, dosledno strategijo, ki ne presega samo našega neposrednega področja vpliva, ampak prav tako postavlja temo trajnosti na povsem novo raven.
V zadnjih letih in desetletjih smo začrtali pomembne standarde pri oceni življenjskega cikla svojih vozil, začenši od porabljenih virov prek porabe energije do stopnje možnosti recikliranja. V prihodnjih letih bomo nenehno širili svojo daljnosežno strategijo elektrifikacije, tako da bomo v letu 2023 imeli na trgu že 25 elektrificiranih modelov.
Vendar pa je cilj podnebne nevtralnosti in mobilnosti brez emisij mogoče doseči le z različnimi tehnologijami elektrificiranega pogona. Iz tega razloga in da bi dosegli še večjo prilagodljivost skladno s potrebami naših strank, bomo z enako gorečnostjo nadaljevali svojo zavezanost pri razvoju vodikovih gorivnih celic v okviru tehnološko nevtralnega pristopa. Na sejmu IAA 2019 smo že predstavili BMW i Hydrogen NEXT. V naslednji fazi bomo leta 2022 predstavili omejeno serijo BMW i Hydrogen NEXT. Korak za korakom si prizadevamo slediti novim potem do okolju prijazne prihodnosti brez emisij.

Preberi več
PRI BMW NE IZDELUJEMO TRAJNOSTI. BMW DELAMO TRAJNOSTEN.
Oliver Zipse, predsednik upravnega odbora BMW AG

TRAJNOSTNI PRISTOP PRI BMW iX.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, BMW iX, i20, videoposnetek
Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, vrednostna veriga

ZAČRTANJE SMERI V VERIGI DODANE VREDNOSTI.

Vemo, kako celostno razmišljati o trajnosti. Zato pri razvoju in proizvodnji vozil zagotavljamo potrebne vzvode. Naš cilj je trajnostna vrednostna veriga, ki zajema svoje potrebe z recikliranimi in obnovljivimi surovinami, vključno z vprašanjem, ki zadeva oskrbo z energijo. Priznamo, da še nismo na cilju, vendar smo na svoji poti že dosegli pionirske uspehe. Ni le ravnanje z viri področje, ki igra tako pomembno vlogo pri poslovnem modelu BMW Group, ampak tudi zmanjšanje emisij CO2. Zaradi vse večjega deleža elektrificiranih modelov in proizvodnje visokonapetostnih baterij ter intenzivne rabe energije in virov to pomeni, da moram v zvezi z zmanjševanjem CO2 vključiti posebej daljnosežne ukrepe vzdolž verige dodane vrednosti. Med ukrepi za dosego tega cilja bo BMW Group vzpostavil ogljični odtis v dobavni verigi surovin, ki bo služil kot merilo, ki se bo upoštevalo pri oddaji naročil dobaviteljem, s čimer bo prevzel pionirsko vlogo kot prvi proizvajalec avtomobilov z opredeljenimi cilji v svoji dobavni verigi. Konec koncev, če tega ne bi naredili, bi vse večja elektrifikacija povzročila močno povečanje izpustov v dobavni verigi. Intenzivno delamo na preobratu in za leto 2020 smo si zastavili cilj znižanja emisij CO2 v dobavni verigi za 20 odstotkov v primerjavi z letom 2019.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja

NA NOVO ZASNOVANA PROIZVODNJA.

S podpisom "Mednarodne izjave o čistejši proizvodnji" Programa Združenih narodov za okolje smo se leta 2001 zavezali, da bomo čim bolj zmanjšali vplive na okolje in porabo virov v svoji svetovni proizvodnji. BMW Group s svojimi lokacijami in proizvodnimi obrati že predstavlja merilo na področju učinkovitosti virov glede nizkih emisij CO2. Ker ne želimo biti le del trajnostne prihodnosti, ampak želimo igrati vodilno vlogo za dosego tega cilja. Zato smo si do leta 2030 zastavili najvišje cilje v avtomobilski panogi. Da bi lahko spremljali in analizirali daljnosežne ukrepe, smo na vseh svojih obstoječih proizvodnih lokacijah uvedli sisteme okoljskega ravnanja, ki jih nenehno razvijamo in optimiziramo. Le tako bomo lahko uresničili naše ambicije, da pokažemo učinkovitost naših standardov in predpisov.
Poleg nenehnega povečevanja in rabe obnovljivih virov energije ter regenerativnih surovin v proizvodnji prav tako opredeljujemo pomembno smer s svojimi postopki recikliranja. Danes se 99 % odpadkov, ki nastanejo v okviru naše svetovne interne proizvodnje 2,5 milijona vozil letno, reciklira in ponovno uporabi. Nenehno si prizadevamo za dvig letvice še višje.

UPORABA TRAJNOSTNIH SUROVIN.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, les s certifikatom FSC

Les s certifikatom FSC.

BMW Group tesno sodeluje s Svetom za nadzor gozdov (FSC), z doslednim upoštevanjem strogih standardov pa se aktivno zavzema za odgovorno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Okrasna obloga armaturne plošče v BMW i3 je na primer izdelana iz evkaliptusovega lesa s certifikatom FSC.
Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, kenaf

Kenaf.

Kenaf je rastlina iz roda hibiskusa, ki se na široko uporablja v komercialne namene. Zasnova notranjosti BMW i3 obsega 30 % kenafa, s čimer postavlja standarde v avtomobilski proizvodnji za trajnostno rabo obnovljivih virov.
Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, naravni kavčuk

Naravni kavčuk.

BMW Group je kot prvi proizvajalec avtomobilov na svetu začel opremljati svoja vozila s pnevmatikami iz trajnostno gojenega naravnega kavčuka. Priključni hibrid BMW X5 xDrive45e (kombinirana poraba goriva: 1,7 – 1,2 l/100 km (WLTP), 2,1 – 1,6 l/100 km (NEDC); kombinirana poraba električne energije: 27,7 – 24,3 kWh/100 km (WLTP), 25,2 – 23,5 kWh/100 km (NEDC); kombinirane emisije CO2: 39 – 27 g/km (WLTP), 47 – 37 g/km (NEDC)), ki je standardno dobavljen z 22-palčnimi platišči, ima pnevmatike iz naravnega kavčuka, ki je bil gojen skladno s strogimi okoljskimi in družbenimi standardi, kar potrjuje certifikat, ki ga je izdal Svet za nadzor gozdov. V ta namen BMW Group sodeluje izključno z blagovno znamko Pirelli. Skupaj s predstavniki socialnih institucij in sektorja predelave naravnega kavčuka smo leta 2019 ustanovili neodvisno organizacijo GPSNR (Global Platform for Sustainable Natural Rubber). Njen cilj je strukturirati celotno vrednostno verigo naravnega kavčuka, kjer bo trajnost dokazljiva v vseh fazah.
Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, econyl

Econyl.

Recikliranje primarnih surovin predstavlja pomemben ukrep celostnega trajnostnega razvoja pri BMW Group. Dober primer recikliranih surovin, ki po svoji kakovosti izpolnjujejo naše premijske standarde, je uporaba econyla. Gre za najlonske niti, ki se v posebnem postopku pridobivajo iz najlonskih odpadkov in se na primer uporabljajo v proizvodnji preprog. Econyl uporabljamo v zgornji plasti talnih oblog in pri izdelavi preprog za BMW iX.
Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, aluminij

Aluminij.

Ob jeklu je aluminij najpomembnejši vir za proizvodnjo pri BMW Group. V zvezi z učinkovitostjo virov in energije je celotni vrednostni verigi pripisana ustrezno visoka ocena. Kot ustanovni član organizacije ASI (Aluminium Stewardship Initiative) BMW Group aktivno sodeluje na primer v programu certificiranja, ki med dobavitelji surovin vzpostavlja in spodbuja dosledno spoštovanje trajnostnih standardov. Poleg tega danes že uporabljamo do 50 % sekundarnega aluminija v izbranih sestavnih delih.

RECIKLIRANJE KOT KLJUČNI DEJAVNIK.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, recikliranje

Na poti k trajnostni in napredni proizvodnji, ki varčuje z viri, je recikliranje surovin bistveni dejavnik, ki ga uporabljamo kot vzvod. Poleg inteligentnega načrtovanja izdelkov je v naši verigi dodane vrednosti trdno zasidrana tudi ponovna raba materialov v obliki recikliranih snovi. 93,4% odpadnega materiala je recikliranega in 5,8% ponovno uporabljenega.

TRAJNOST PRI BMW iX.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, recikliranje, BMW iX

BMW iX postavlja nove standarde na področju trajnosti v avtomobilski industriji. V smislu emisij toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu vozila, BMW iX zaradi celostnega pristopa proizvede 45 % manj emisij v primerjavi s športnim terenskim vozilom s primerljivo zmogljivim dizelskim motorjem. K temu prispevajo ukrepi, kot je uporaba 100-% obnovljivih virov energije v proizvodnji, ali pregledna nabava surovin vzdolž celotne dobavne verige. Trajnostni pristop je pri BMW iX zelo očiten tudi skozi uporabo naravnih ali recikliranih materialov. Oblazinjenje v notranjosti je bilo na primer naravno strojeno z izvlečkom oljčnih listov in je brez ostankov kroma. Nadzorna plošča opcijske specifikacije »Clear & Bold« je izdelana iz plemenite vrste lesa, certificiranega s strani Sveta za nadzor gozdov, talne obloge in preproge pa iz materiala Econyl.

RECIKLATI.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, recikliranje, reciklat

Kadarkoli je tehnično, ekološko in ekonomsko smiselno ter izvedljivo, uporabljamo reciklirane in obnovljive surovine, saj je naš cilj znatno povečati delež teh materialov do leta 2030. V primeru dveh najpomembnejših virov si prizadevamo doseči faktor 4 – 6 za aluminij in faktor 2 – 5 za jeklo. Danes že uporabljamo približno 25 % sekundarnega jekla, do 50 % sekundarnega aluminija v nekaterih sestavnih delih in do 20 % sekundarnih termoplastov. Na ta način smo zavezani vsem fazam življenjskega cikla za učinkovito recikliranje, saj uporaba sekundarnih materialov znatno zmanjša ogljični odtis.

RECIKLIRANJE IZRABLJENIH VOZIL.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, recikliranje rabljenih avtomobilov

Tudi ko se življenjska pot BMW zaključi, še vedno ostane pomemben sestavni del vrednostne verige. Navsezadnje izrabljenih vozil, njihovih sestavnih delov in materialov ne obravnavamo kot odpadke, ki jih je treba zavreči, ampak kot bistven vir sekundarnih surovin. V sodelovanju z nacionalnimi prodajnimi družbami v 30 državah smo v ta namen že uredili prevzem izrabljenih vozil, tako da ponujamo okolju prijazno recikliranje na več kot 3.000 prevzemnih mestih po vsem svetu. Predvsem želimo zagotoviti, da se naša električna vozila reciklirajo pregledno. Dolgoročno se elektromobilnost ne more zanašati zgolj na primarne surovine, zato se mora osnovni tok virov spremeniti. Naše stranke imajo možnost vračila izrabljenih vozil v centru za recikliranje in razstavljanje v Münchnu. Tam poleg sprejemanja izrabljenih vozil brez predaha delamo na novih konceptih in ukrepih za neprekinjen razvoj lastnih postopkov recikliranja.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena energija

UČINKOVITA PROIZVODNJA ENERGIJE.

BMW Group ima neposreden vpliv na emisije CO2 v lastnih proizvodnih obratih in na lokacijah ter s svojim zgledom že predstavlja merilo v smislu učinkovitosti virov. Do leta 2030 smo si zadali cilj zmanjšati emisije CO2 na vseh svojih lokacijah za 80 %. V ta namen pridobivamo vso električno energijo iz obnovljivih virov. Od leta 2021 bodo naše tovarne in proizvodne lokacije postale popolnoma podnebno nevtralne: prvič, z zmanjšanjem celotne porabe električne energije in drugič, z uporabo izključno obnovljivih virov energije lastne proizvodnje v največji možni meri. Da bi to dosegli, sistematično vlagamo v optimizacijo energetske učinkovitosti svojih lokacij in izvajamo preglede na prizoriščih, da bi našli najboljši način za pridobivanje energije in se lažje odločili ali naj izberemo vodik, bioplin, biomaso ali geotermalno energijo. Uporaba zelenega vodika lahko odigra ključno vlogo na primernih lokacijah, zato smo trenutno v postopku preučevanja njegove učinkovitosti za proizvodnjo toplote v pilotnem obratu. Hkrati optimiziramo energetsko učinkovitost lastne proizvodnje: zmanjšujemo povpraševanje po ogrevanju, s tem da ponovno uporabimo več odpadne toplote iz proizvodnih procesov in zagotovimo toplotne cikle. Vključitev digitalnih tehnik, kot je analiza podatkov, nam omogoča zmanjšati porabo električne energije z inteligentnim nadzorom in hkrati čim bolj zmanjšati količino odpadnih delov.

TRAJNOST, PRAKTICIRANA V NAŠIH PROIZVODNIH OBRATIH.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, tovarna v Leipzigu

Tovarna BMW Group v Leipzigu.

V zraku je vse polno učinkovitosti – tovarna BMW Group v Leipzigu je ena najsodobnejših in najbolj trajnostnih lokacij za proizvodnjo vozil na svetu. Od leta 2013 tu s proizvodnih trakov prihajajo avtomobili z električnim pogonskim sklopom in lahko šasijo iz umetne mase, ojačene z ogljikovimi vlakni (CFK). Obrat je prva tovarna avtomobilov v celotni Nemčiji, ki se v veliki meri oskrbuje z električno energijo iz štirih namensko postavljenih vetrnih turbin na kraju samem. Z inovativno skladiščno halo, ki obsega približno 700 visokonapetostnih akumulatorskih baterij BMW i3, si hkrati prizadevamo za več ukrepov za doseganje učinkovitega upravljanja virov in energije v proizvodnji. V prvi vrsti se vseskozi ukvarjamo s podaljšanjem življenjske dobe baterij. Po drugi strani pa skladiščna hala akumulatorskih baterij skladišči presežek energije vetrnih turbin, ko ponudba presega povpraševanje, ta presežek pa se lahko nato uporabi za napajanje, ko je oskrba z električno energijo prenizka. Na ta način prispevamo tudi k stabilnosti javnega elektroenergetskega omrežja.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, tovarna v Dingolfingu

Tovarna BMW Group v Dingolfingu.

Vodilna zaradi radikalnih ukrepov: Kot največjemu proizvodnemu obratu vozil BMW Group v Evropi je tovarni v Dingolfingu v zadnjih desetih letih uspelo zabeležiti upad porabe virov in emisij za eno tretjino, zaradi uporabe inovativnih proizvodnih tehnologij in proizvodne opreme. V teh prizadevanjih se novi center za energijo opira na visoko učinkovito proizvodnjo električne energije in toplote s pomočjo kombinirane toplarne in elektrarne (SPTE). Plin pretvarja v električno energijo in izkorišča toploto, ki nastaja med predelavo, kot vir energije. Zaradi postaje SPTE in enega največjih fotonapetostnih sistemov na strehi v Nemčiji tovarna zdaj proizvaja skoraj polovico lastnega povpraševanja po električni energiji. Preostalo potrebo pa pokriva izključno z zeleno električno energijo zunanjih ponudnikov energije. Pri ravnanju z odpadki in njihovem odstranjevanju so prizadevanja po trajnostni strategiji za celotno podjetje izjemno velika. Tovarna v Dingolfingu dosega najvišje vrednosti zaradi učinkovitih ukrepov recikliranja, kot je inovativna stiskalnica z neverjetno stopnjo recikliranja 99,8 %.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, zelena proizvodnja, tovarna v Šenjangu

Tovarna BMW Group v Šenjangu.

Več inovacij, manj emisij. Poleg naših proizvodnih lokacij v Evropi in Braziliji, za katere že prejemamo električno energijo izključno iz obnovljivih virov, ima naša tovarna v Šenjangu v provinci Liaoning na Kitajskem najučinkovitejšo fotonapetostno elektrarno znotraj BMW Group do danes z največjo močjo 15,1 megavata.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, projekt

ODGOVORNOST JE NAŠA MOTIVACIJA.

S projekti, kot je »Cobalt for Development« / »Kobalt za razvoj«, korak za korakom uvajamo lastno trajnostno strategijo v okolico in s tem v vse faze naše vrednostne verige. Z jasnimi smernicami, pa tudi s podporo in spodbujanjem lahko zagotovimo, da tudi naši partnerji v oskrbovalni verigi sistematično izpolnjujejo naše visoke socialne in okoljske standarde.

NAŠE VISOKONAPETOSTNE BATERIJE: ZGODBA O USPEHU.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, baterija

Ponovna uporaba naših baterijskih celic.

Učinkovite do zadnjega volta: po vsem svetu jemljemo nazaj vse rabljene visokonapetostne baterije BMW, čeprav ni nobene pravne zahteve za to. V svojem "novem življenju" se akumulatorske baterije uporabljajo v stacionarnih sistemih za shranjevanje, s katerimi po vrsti opremljamo svoje lokacije po vsem svetu. Na ta način vključujemo obnovljive vire energije v elektroenergetsko omrežje, s čimer povečujemo njegovo stabilnost in znižujemo stroške energije za odjemalce. In smo korak bliže lokalni proizvodnji brez CO2 kot našemu cilju. Najboljši primer tega je tovarna BMW Group v Leipzigu s skladiščno halo, sestavljeno iz približno 700 visokonapetostnih baterij BMW i3. Kot vmesne skladiščne zmogljivosti obnovljivih virov energije pomagajo shranjevati presežek vetrne energije in jo nato vključiti nazaj v električno omrežje. Poleg tega pa zmanjšujejo tudi stroške energije za proizvodnjo.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, recikliranje baterij

Recikliranje naših baterijskih celic.

Tudi v primeru baterij, ki so presegle svojo življenjsko dobo v stacionarnih sistemih za shranjevanje, dosegamo vseskozi naraščajočo stopnjo recikliranja dragocenih virov. S tem dobimo predvsem visokokakovostne reciklirane materiale za proizvodnjo novih litij-ionskih baterij. Povezali smo se z nemškim specializiranim podjetjem za recikliranje Duesenfeld in razvili metodo, s katero lahko dosežemo stopnjo recikliranja materialov do 96 %, vključno z grafitom in elektroliti. Trenutno po končanem postopku ostanejo le termoplasti, prepojeni z elektroliti. Trenutno po končanem postopku ostanejo le termoplasti, prepojeni z elektroliti.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, dobavitelji baterij

Učinkovitost virov naših dobaviteljev.

Določanje trendov še pred začetkom proizvodnje: kot pionir na področju trajnostnega razvoja ima naša beseda veliko težo tudi pri naših dobaviteljih, kar s pridom izkoriščamo. S svojimi proizvajalci baterijskih celic smo se pogodbeno dogovorili, da se bo v okviru zunanje proizvodnje naših baterijskih celic pete generacije uporabljala izključno zelena električna energija. Do leta 2030 bo to privedlo do skupnega prihranka v višini približno 10 milijonov ton CO2, kar je približno enako količini CO2, ki jo vsako leto pridela milijonsko mesto, kot je München. Kot udeleženec organizacije CDP (Carbon Disclosure Project) podpiramo svoje dobavitelje pri sprejemanju ukrepov za zmanjšanje emisij CO2 in povečanje deleža obnovljivih virov energije.

Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, mobilnost, ogljični odtis
Elektromobilnost BMW, trajnost BMW, mobilnost

NA POTI K TRAJNOSTI: MOBILNOST V MESTIH.

Prizadevamo si, da v vsakem trenutku dajemo 100 %, še posebej, ko gre za trajnostni užitek v vožnji. To je razlog, zakaj s cilji podjetja in njihovim uresničevanjem orjemo ledino v avtomobilski industriji, sadove svojega dela pa razkrivamo tudi svojim strankam z največjim voznim parkom elektrificiranih modelov na svetu.

BMW eDrive Zone smo razvili z namenom, da bi podpirala vožnjo brez emisij na območjih, označenih kot cone z nizkimi emisijami ali podobno. To vašemu priključnemu hibridu BMW omogoča, da samodejno prepozna trenutek, ko vstopi v okoljsko cono in samodejno preklopi v popolnoma električni način brez izpustov. S programom BMW Points zbirate bonus točke za vsak prevožen kilometer v popolnoma električnem načinu, v okoljskih conah pa se štejejo dvojno. Zbrane točke si lahko ogledate in jih urejate v aplikaciji My BMW*. BMW Points je nato mogoče pretvoriti v koristne nagrade, kot je dobroimetje pri BMW Charging.

Rad bi izvedel več o temi trajnosti pri BMW Group.

Finančne ponudbe za električna vozila BMW in priključne hibride

PONUDBE ZA ELEKTRIČNA IN PRIKLJUČNA HIBRIDNA VOZILA BMW.

Električni užitek v vožnji po meri: s programom BMW Electrify uživate v privlačnih all-inclusive paketih za najem, financiranje, zavarovanje in storitve, povezane z vozili-zlasti za električne avtomobile BMW in vtične hibride BMW. Ugotovite, kateri paket najbolje ustreza vaši osebni električni mobilnosti.