BOLJ REALISTIČNA SLIKA. MANJ NEJASNOSTI.

Sprememba zakonskih preskusnih metod za porabo, emisije in onesnaževala.

BOLJ REALISTIČNA SLIKA. MANJ NEJASNOSTI.Sprememba zakonskih preskusnih metod za porabo, emisije in onesnaževala.

Leta 1992 je stopil v veljavo novi evropski vozni cikel (na kratko: NEDC). Od takrat so se vrednosti porabe goriva in emisij vozil določale s pomočjo te preskusne metode. Vendar pa so pogoji teh laboratorijskih preskusov od nekdaj vsebovali pomanjkljivosti pri določanju realističnih vrednosti porabe in emisij.

Zato bo NEDC do jeseni leta 2018, postopoma nasledil nov, bolj realističen vozni cikel z imenom WLTP (globalno usklajen preskusni postopek za lahka vozila).

Vendar bo tudi ta nato dopolnjen s preskusom emisij, ki meri onesnaževala neposredno na cesti: RDE (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo).

 

Nove preskusne metode bodo uporabnikom omogočale, da bodo lahko v prihodnje bolje ocenili porabo goriva in emisije svojega vozila.

Preberi več

OD NEDC DO WLTP.

Bolj realistične vrednosti porabe in emisij zahvaljujoč bolj realističnim preskusnim pogojem.

Nova merilna metoda WLTP temelji na približevanju preskusnih pogojev realnim okoliščinam, kjer se lahko vrednosti izmerijo bolj realistično. To med drugim pomeni novo opredeljene, znatno zahtevnejše preskusne pogoje, višje hitrosti in precej daljši čas trajanja preskusa (30 namesto 20 minut).

Za natančnejše ugotavljanje emisij CO2 se pri novi preskusni metodi ne upošteva le – kot doslej – osnovna, ampak tudi dodatna oprema vozila. Za vsak tip vozila bosta zato na voljo dve vrednosti: najnižja in najvišja možna normirana vrednost porabe glede na aerodinamiko, maso in kotalni upor. Zahvaljujoč merilni metodi WLTP boste v prihodnje lahko bolj natančno ocenili porabo in emisije CO2 svojega vozila. V primeru konkretne konfiguracije vozila se neposredno določi posamezna standardna vrednost. Seveda so odstopanja, kljub vsej doslednosti, možna tudi pri tej preskusni metodi. Vsakodnevna poraba in izpust CO2 sta navsezadnje odvisna od različnih topografskih, vremenskih in osebnih pogojev. Poleg tega imajo svoj vpliv tudi razmere na cesti, trenutna natovorjenost vozila in uporaba električnih porabnikov v vozilu, kot je npr. klimatska naprava. Dejstvo je: preskusni pogoji so bolj realistični kot doslej, zaradi česar se lahko na papirju pričakujejo višje vrednosti porabe in emisij CO2oziroma manjši dosegi pri električnih vozilih. Vendar to nima negativnega vpliva na realno porabo ali doseg. Podjetje BMW Group je vseskozi dejavno na področju razvoja novih tehnologij, ki nudijo nadaljnje izboljšave pri porabi in dosegu.

Svojo dejavnost je že preusmerilo na novo preskusno metodo in svoj portfelj izdelkov postopoma pripravlja nanjo z novimi vozili, motorizacijo ali tehničnimi spremembami. S tem se bo lahko celotnemu voznemu parku BMW Group zagotovilo, da bodo vsa vozila stalno izpolnjevala ustrezno normativno ureditev.

Od meseca septembra 2017 je preskusna metoda WLTP obvezna za vse nove homologacije. Vendar pa zakonodajalec navaja, da se vrednosti, ki so izmerjene v okviru metode WLTP, ponovno prilagodijo vrednosti NEDC. V zvezi s tem je Evropska komisija razvila korelacijsko metodo, ki je enako verodostojna za vse avtomobilske proizvajalce.

Ta faza bo poenostavila preusmeritev. Njeno obdobje je odvisno od zakonodaje zadevne države in se spreminja od trga do trga.

Od meseca septembra 2018 bodo, v okviru zakonske obveze, avtomobilski proizvajalci, ki svoja vozila prodajajo v Evropski uniji, Švici, Turčiji, Lihtenštajnu, Izraelu, na Norveškem in Irskem, morali izvajati preskusno metodo WLTP.

Do meseca decembra 2020 pa bodo končno vse države, ki pri homologaciji vozil upoštevajo zakonodajo Evropske unije, morale označevati vsa vozila izključno z vrednostmi WLTP.

Preberi več
„Nova preskusna metoda zagotavlja, da bodo laboratorijski merilni postopki še bolj natančno odražali porabo vozil na cesti."
Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov

WLTP V PRIMERJAVI Z NEDC.

Oglejte si konkretne razlike med staro in novo preskusno metodo.

Preskusni postopek
NEDC
WLTP

DEJANSKE EMISIJE, KI NASTAJAJO MED VOŽNJO.

Meritve med vožnjo dopolnjujejo testni postopek.

Pri preskusnem postopku RDE se emisije onesnaževal, kot so trdni delci in dušikovi oksidi (NOx), merijo neposredno med vožnjo na cesti. Ta metoda določa povprečne vrednosti emisij, ki jih je mogoče v tej razsežnosti pričakovati med vsakodnevno vožnjo.

Da bi se raven onesnaževal pri vsakodnevni dejavnosti še dodatno znižala, se BMW Group pri svojih modelih zateka k različnim tehnologijam za zmanjšanje izpušnih plinov.

Ukrepi BMW BluePerformance, na primer, znižajo izpust dušikovih oksidov pri dizelskih motorjih. BMW Group opremlja vse svoje dizelske motorje s tako imenovanim shranjevalnim katalizatorjem dušikovih oksidov (NOx), ki zmanjša izpust dušikovih oksidov. V vseh BMW in večjih MINI modelih se nadalje s selektivno katalitično redukcijo (SCR) z AdBlue®, to je raztopino sečnine, do 90 % dušikovih oksidov pretvori v vodno paro in ravno tako neškodljivi dušik.

BMW Group je bil prvi proizvajalec, ki je vpeljal kombinacijo shranjevalnega katalizatorja NOx in sistem SCR s serijsko proizvodnjo.

Poleg tega se dizelska vozila od leta 2006 serijsko opremljajo s filtri za trdne delce, ki znatno zmanjšajo drobne delce. Posebni filtrI za trdne delce so pogosto uporabljeni tudi v bencinskih modelih.

Tako bo skupina BMW lahko izpolnila omejitve RDE v zvezi z emisijskim standardom EU6d-temp, ki je postal obvezen od septembra 2018 za vsa nova vozila. V nasprotju z EU6c standard EU6d-temp emisij določa tudi meje za število delcev in dušikovih oksidov za vožnje RDE.

Preberi več

EMISIJSKI STANDARD EU.

EMISIJSKI STANDARD EU.

Manjše vrednosti. Večji izzivi.

Emisijski standard EU določa mejne vrednosti emisij izpušnih plinov, kot so dušikovi oksidi in trdni delci, ki veljajo na območju Evropske unije. Mejne vrednosti se razlikujejo glede na motor in tip vozila. V korist podnebnih sprememb in kakovosti zunanjega zraka so mejne vrednosti podvržene čedalje večjim zaostritvam, kar postavlja avtomobilske proizvajalce pred nove izzive.

RDE: PREGLED NOVEGA PRESKUSNEGA POSTOPKA.

Izvedite več o novi merilni metodi onesnaževal.

NASVETI ZA UČINKOVITO VOŽNJO.

Še bolj učinkovito na cesti – z inteligentnimi tehnologijami BMW in ukrepi za varčevanje goriva.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA (FAQ).

Vaša vprašanja. Naši odgovori.

 • Kaj je WLTP?

  Kratica WLTP pomeni globalno usklajen preskusni postopek za lahka vozila.

  Tukaj gre za zakonsko obvezno preskusno metodo za vsa nova vozila, ki bolj realistično določa vrednosti porabe goriva in emisij CO2 posameznega vozila. V veljavo bo stopila od meseca septembra 2018. WLTP nadomešča doslej veljavni preskusni postopek NEDC.

 • Kaj je vozni cikel WLTP?

  Poraba in emisije vozila so med drugim odvisne od načina vožnje. Zato se v okviru WLTP podatki o vožnji zbirajo na globalni ravni. S pomočjo teh podatkov se določijo štiri reprezentativne faze z različnimi povprečnimi hitrostmi: nizka (low), srednja (medium), visoka (high) in zelo visoka (extra high). V vsaki od teh faz se različno močno pospešuje in zavira, dela postanke itd., da se ponazorijo čim bolj realistične situacije vsakodnevne vožnje. Kombinacija teh faz nato privede do voznega cikla, ki se objavi kot kombinirana vrednost v specifikacijah proizvajalca. Električna in hibridna vozila, ki se prednostno uporabljajo v urbanem okolju, vsebujejo v svojem voznem ciklu 5. fazo, to je fazo City. Ta izhaja iz povprečnih hitrosti nizke (low) in srednje (medium) vrednosti.

 • Kako se BMW spoprijema z novo merilno metodo WLTP?

  Podjetje BMW Group je svojo dejavnost že preusmerilo na novo preskusno metodo in svoj portfelj izdelkov postopoma pripravlja nanjo z novimi vozili, motorizacijo ali tehničnimi spremembami. S tem se bo lahko celotnemu voznemu parku BMW Group zagotovilo, da bodo vsa vozila stalno izpolnjevala ustrezno normativno ureditev.

  V načelu velja: vozila podjetja BMW Group izpolnjujejo zakonske zahteve. To potrjujejo ugotovitve uradnih preiskav na nacionalni in mednarodni ravni.

 • Kaj pomeni WLTP zame?

  Z uvedbo preskusnega postopka WLTP se bodo navedene vrednosti porabe in emisij CO2 približale vrednostim vsakodnevne vožnje. Ne glede na to bo upoštevanje posamezne dodatne opreme znotraj preskusnega postopka WLTP nadalje prispevalo k bolj realističnim vrednostim, saj bodo te temeljile na vaši osebni konfiguraciji vozila. Istočasno pa pomenijo realistične vrednosti tudi višje vrednosti porabe in emisij CO2 vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem in manjše dosege električnih vozil. V skladu z nacionalno zakonodajo lahko pride do višje obdavčitve na CO2.

 • Kaj je RDE?

  Kratica RDE pomeni dejanske emisije, ki nastanejo med vožnjo. Tukaj gre za novi preskusni postopek, ki določa raven onesnaževal, kot so npr. dušikovi oksidi (NOx) in trdni delci. Ključni dejavnik je v tem, da meritev pri vožnji na cesti poteka pod realističnimi pogoji in ne v laboratoriju. Zato se na izpuhu preskusnega vozila uporablja tako imenovan prenosni sistem za merjenje emisij (na kratko PEMS).

 • Kaj je EU6?

  Z Euro 6 se označuje aktualno veljaven emisijski standard za onesnaževala. V primerjavi z EU5 določa nižje največje vrednosti za emisije delcev in dušikove emisije vozil. Emisijski standard EU6c, ki stopi v veljavo od meseca septembra 2018*, predpisuje še nižje mejne vrednosti števila delcev pri bencinskih motorjih v primerjavi z EU6b. Za dizelske motorje veljajo enake mejne vrednosti v ciklu za EU6b in EU6c. Emisijska standarda EU6d-TEMP, ki stopi v veljavo od meseca septembra 2019*, in EU6d, ki stopi v veljavo od meseca januarja 2021*, bosta ponovno nekoliko znižala mejno vrednost števila delcev in dušikovih oksidov v skladu z RDE.

  * Velja za nova vozila. Za nove tipe vozil veljajo novi emisijski standardi 1 leto prej.

 • Kaj pomeni selektivna katalitična redukcija (SCR)?

  Da se lahko emisije izpušnih plinov vozila še nadalje znižajo, se dizelskim motorjem dovaja tekoči amoniak, imenovan AdBlue®. Prek selektivne katalitične redukcije (SCR) z AdBlue® se znižajo dušikovi oksidi do 90 %. Kar ostane: vodna para, dušik in CO2.

 • Kaj je BluePerformance?

  BMW uporablja tehnologijo BluePerformance, da še dodatno zmanjša emisije dušikovih oksidov svojih vozil. Zahvaljujoč tej tehnologiji se emisije dizelskega pogona dodatno izpopolnijo. Poleg komponent, kot sta filter za dizelske delce in zbiralni katalizator dušikovih oksidov (NOx), skrbi katalizator SCR (SCR = selektivna katalitična redukcija) z vbrizgom AdBlue® za nadaljnje zmanjšanje dušikovih oksidov v izpušnem plinu pri nekaterih modelih.

 • Kaj je filter za trdne delce?

  Filter za trdne delce je ukrep za zmanjšanje prisotnih trdnih delcev v dizelskih in bencinskih motorjih.

 • Kaj pomeni WLTP za električna in hibridna vozila?

  Električna in hibridna vozila, ki se uporabljajo predvsem v urbanem okolju, imajo v okviru WLTP poleg 4 faz, to so nizka, srednja, visoka in zelo visoka, še dodatno 5. fazo, to je fazo City. Ta združuje hitrosti faz, ki najbolje odražajo vozne razmere v mestu: nizka in srednja. Na ta način se lahko dosežejo bolj realistični podatki dosega.