BOLJ REALISTIČNA SLIKA. MANJ NEJASNOSTI.

Sprememba zakonskih preskusnih metod za porabo, emisije in onesnaževala.

BOLJ REALISTIČNA SLIKA. MANJ NEJASNOSTI.

Sprememba zakonskih preskusnih metod za porabo, emisije in onesnaževala.

BOLJ REALISTIČNA SLIKA. MANJ NEJASNOSTI.Sprememba zakonskih preskusnih metod za porabo, emisije in onesnaževala.

Leta 1992 je stopil v veljavo novi evropski vozni cikel (na kratko: NEDC). Od takrat so se vrednosti porabe goriva in emisij vozil določale s pomočjo te preskusne metode. Vendar pa so pogoji teh laboratorijskih preskusov od nekdaj vsebovali pomanjkljivosti pri določanju realističnih vrednosti porabe in emisij.

Zato bo NEDC do jeseni leta 2018, postopoma nasledil nov, bolj realističen vozni cikel z imenom WLTP (globalno usklajen preskusni postopek za lahka vozila).

Vendar bo tudi ta nato dopolnjen s preskusom emisij, ki meri onesnaževala neposredno na cesti: RDE (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo).

OD NEDC DO WLTP.

Bolj realistične vrednosti porabe in emisij zahvaljujoč bolj realističnim preskusnim pogojem.

Merilna metoda WLTP je nov, pravno zavezujoč preskusni postopek za vse avtomobilske proizvajalce, ki določa vrednosti izpušnih emisij in porabe goriva. S približanjem preskusnih pogojev realnim okoliščinam, bo metoda WLTP zagotovila bolj ustrezne vrednosti. To med drugim pomeni precej daljši čas trajanja preskusa (30 namesto 20 minut) in na novo določene, bistveno višje preskusne hitrosti.

Za natančnejše ugotavljanje emisij CO2 se pri novi preskusni metodi ne upošteva le – kot doslej – osnovna, ampak tudi dodatna oprema vozila. V komunikaciji bosta zato za vsak tip vozila izhajali dve vrednosti: najnižja in najvišja možna normirana poraba glede na opremo.

V primeru konkretne konfiguracije vozila se lahko tako neposredno določi posamezna standardna vrednost.

Zahvaljujoč WLTP boste v prihodnje lahko bolj natančno ocenili porabo in emisije CO2 vozila. Dejstvo je: ker bodo te vrednosti določene bolj realistično kot doslej, je treba pri vozilih z motorjem z notranjim zgorevanjem računati na višje vrednosti porabe in CO2. Pri električnih vozilih pa se bodo prav tako znižale vrednosti dosega.

BMW je svojo dejavnost že preusmeril na novo preskusno metodo in svoj portfelj izdelkov postopoma pripravlja nanjo z novimi vozili, motorizacijo ali tehničnimi spremembami. Tako se bo lahko za ves vozni park BMW Group zagotovila popolna skladnost z WLTP.

Od meseca septembra 2018 bodo vsi avtomobilski proizvajalci v Evropski uniji, Švici in Turčiji zakonsko obvezani, da bodo lahko proizvajali le še vozila, ki so bila preskušena v skladu preskusno metodo WLTP. Prehod na trgih je odvisen od zakonodaje posamezne države. Do meseca decembra 2020 morajo vse države, ki so za homologacijo vozil prevzele zakonodajo Evropske unije, označevati vsa vozila z vrednostmi WLTP.

„Nova preskusna metoda zagotavlja, da bodo laboratorijski merilni postopki še bolj natančno odražali porabo vozil na cesti."
Evropsko združenje proizvajalcev avtomobilov

WLTP V PRIMERJAVI Z NEDC.

Oglejte si konkretne razlike med staro in novo preskusno metodo.

Preskusni pogoji
NEDC
WLTP
Čas trajanja preskusa
20 min.
30 min.
Razdalja pri preskusu
11 km
23,5 km
Delež časa postankov
25 %
13 %
Faze preskusa
V naselju, zunaj naselja, (kombinirana)
Nizka, srednja, visoka, zelo visoka, (kombinirana); dodatna „City“ za električna vozila in vozila s priključnim hibridnim pogonom
Hitrost
Povprečna: 34 km/h
Največja: 120 km/h
Povprečna: 46,6 km/h
Največja: 131 km/h
Temperatura ob zagonu
20 – 30 °C
Zagon hladnega motorja
14 °C
(preskušeno pri 23 °C, korigirano za 14 °C)
Zagon hladnega motorja
Dodatna oprema
Ni upoštevana.
Vsa dodatna oprema se upošteva glede njenega vpliva na aerodinamiko, maso in kotalno upornost.

DEJANSKE EMISIJE, KI NASTAJAJO MED VOŽNJO.

Omejitev ravni onesnaževal na cesti.

Poleg podatkov WLTP bodo od meseca septembra 2018, za vse avtomobilske proizvajalce obvezni tudi podatki RDE (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo). Pri preskusni metodi RDE se emisije onesnaževal, npr. trdni delci in dušikovi oksidi (NOx), merijo neposredno med vožnjo na cesti. Na ta način se določijo povprečne vrednosti emisij, ki jih vozniki lahko pričakujejo tudi pri vsakodnevni vožnji.

Da se raven onesnaževal pri vsakodnevni dejavnosti še dodatno zniža, se BMW pri svojih modelih zateka k različnim tehnologijam za zmanjšanje izpušnih plinov, kot so ukrepi BluePerformance s selektivno katalitično redukcijo (SCR) in filter dizelskih sajastih delcev, pa tudi filter trdnih delcev pri bencinskih motorjih. Tako je BMW že uspelo doseči nizke mejne vrednosti standarda emisij izpušnih plinov EU6c, ki stopi v veljavo jeseni leta 2018 za vsa nova vozila. V primerjavi z EU6b predpisuje emisijski standard EU6c nižje mejne vrednosti števila delcev pri bencinskih motorjih. Za dizelske motorje veljajo v ciklu za EU6b in EU6c enake mejne vrednosti.

EMISIJSKI STANDARD EU.

EMISIJSKI STANDARD EU.

Manjše vrednosti. Večji izzivi.

Emisijski standard EU določa mejne vrednosti emisij izpušnih plinov, kot so dušikovi oksidi in trdni delci, ki veljajo na območju Evropske unije. Mejne vrednosti se razlikujejo glede na motor in tip vozila. V korist podnebnih sprememb in kakovosti zunanjega zraka so mejne vrednosti podvržene čedalje večjim zaostritvam, kar postavlja avtomobilske proizvajalce pred nove izzive.

SEPTEMBER 2017.

SEPTEMBER 2017.

Od meseca septembra 2017 bo sledil postopen prehod na WLTP in RDE.

SEPTEMBER 2018.

SEPTEMBER 2018.

Vsa nova vozila morajo biti certificirana po WLTP, prav tako pa morajo vsebovati mejno vrednost trdnih delcev preskusne metode RDE. S tem se zagotovi primerljivost vrednosti emisij CO2 in porabe nad vsemi vozili.

SEPTEMBER 2019.

SEPTEMBER 2019.

Vsa na novo proizvedena in registrirana vozila morajo izpolnjevati mejne vrednosti dušikovih oksidov (NOx) pod pogoji RDE.

DECEMBER 2020.

DECEMBER 2020.

Vse države, ki so za homologacijo vozil prevzele zakonodajo Evropske unije, morajo vsa vozila označevati z vrednostmi WLTP.

POGOSTO ZASTAVLJENA VPRAŠANJA (FAQ).

Vaša vprašanja. Naši odgovori.

 • Kaj je WLTP?

  Kratica WLTP pomeni globalno usklajen preskusni postopek za lahka vozila.

  Tukaj gre za zakonsko obvezno preskusno metodo za vsa nova vozila, ki bolj realistično določa vrednosti porabe goriva in emisij CO2 posameznega vozila. V veljavo bo stopila od meseca septembra 2018. WLTP postopoma nadomešča doslej veljavno preskusno metodo NEDC.

 • Kaj je vozni cikel WLTP?

  Poraba in emisije vozila so odvisne od načina vožnje. Zato se za WLTP podatki o vožnji zbirajo na globalni ravni. S pomočjo teh podatkov se določijo štiri reprezentativne faze z različnimi povprečnimi hitrostmi: počasna (low), srednja (medium), hitra (high) in zelo hitra (extra high). V vsaki od teh faz se različno močno pospešuje in zavira, dela postanke itd., da se ponazorijo čim bolj realistične situacije vsakodnevne vožnje. Kombinacija teh faz nato privede do voznega cikla.

 • Kako se BMW spoprijema z novo merilno metodo WLTP?

  BMW je svojo dejavnost že preusmeril na novo preskusno metodo in svoj portfelj izdelkov postopoma pripravlja nanjo z novimi vozili, motorizacijo ali tehničnimi spremembami. Tako se bo lahko za ves vozni park BMW Group zagotovila popolna skladnost z WLTP.

 • Kaj pomeni WLTP zame?

  Zahvaljujoč WLTP lahko pred nakupom vozila s pomočjo posameznih vrednosti vozila še bolj natančno ocenite, kako visoka bo poraba oz. izpust CO2 vozila v povprečju. Istočasno pa pomenijo realistične vrednosti tudi višje vrednosti porabe in emisij CO2 vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem in manjše dosege električnih vozil.

 • Kaj je RDE?

  Kratica RDE pomeni dejanske emisije, ki nastanejo med vožnjo. Tukaj gre za novo preskusno metodo, ki določa raven onesnaževal, kot so npr. dušikovi oksidi in trdni delci. Ključni dejavnik je v tem, da meritev pri vožnji na cesti poteka pod realističnimi pogoji in ne v laboratoriju. Zato se na izpuhu preskusnega vozila uporablja tako imenovan prenosni sistem za merjenje emisij (na kratko PEMS).

 • Kaj je EU6?

  Z Euro 6 se označuje aktualno veljaven emisijski standard za onesnaževala. V primerjavi z EU5 določa nižje največje vrednosti za emisije delcev in dušikove emisije vozil. Emisijski standard EU6c, ki stopi v veljavo jeseni leta 2018, predpisuje še nižje mejne vrednosti števila delcev pri bencinskih motorjih v primerjavi z EU6b. Za dizelske motorje veljajo enake mejne vrednosti v ciklu za EU6b in EU6c.

 • Kaj pomeni selektivna katalitična redukcija (SCR)?

  Da se lahko emisije izpušnih plinov vozila še dodatno znižajo, se dizelskim motorjem dovaja tekoči amoniak, imenovan AdBlue. Ta reagira z dušikovimi oksidi in jih znatno zmanjša. Kar ostane: voda, dušik in CO2.

 • Kaj je BluePerformance?

  BMW uporablja tehnologijo BluePerformance, da še dodatno zmanjša emisije dušikovih oksidov svojih vozil. Zahvaljujoč tej tehnologiji se emisije dizelskega pogona nadalje izpopolnijo. Poleg komponent, kot sta filter za dizelske delce in zbiralni katalizator za NOx, skrbi katalizator SCR (SCR = selektivna katalitična redukcija) z vbrizgom AdBlue za dodatno zmanjšanje dušikovih oksidov v izpušnem plinu pri nekaterih modelih.

 • Kaj je filter za trdne delce?

  Filter za trdne delce je ukrep za zmanjšanje prisotnih trdnih delcev v dizelskih motorjih, v zadnjem času pa tudi v bencinskih.