TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE.

Recikliranje pri BMW.

BMW že v razvojnem in proizvodnem procesu novih vozil zagotovi njihovo poznejšo okolju prijazno recikliranje.
Z uporabo umetnih mas, ki se lahko reciklirajo, omejitvijo vrst materialov in sortno čistim ločevanjem materialov, BMW zagotavlja učinkovito recikliranje odsluženih vozil.
BMW Group dosega s tem konceptom vodilni položaj v indeksu trajnostnega razvoja Dow Jones, ki ocenjuje trajnostni razvoj podjetij.

Preberi več

EKOLOŠKO SPREJEMLJIVO RECIKLIRANJE.

Nove smeri v recikliranju vozila: recikliranje odsluženih vozil se odvija v posebnih obratih specializiranih podjetij za recikliranje starih vozil. Vsak kilogram starega železa se posreduje ekološko in ekonomsko optimalni poti razgradnje. Dragocene surovine se povrnejo v proizvodnem ciklusu in okolje se razbremeni. Nadzorovano vračilo, predhodna obdelava, demontaža in recikliranje preostalega vozila so štiri stopnje okolju prijaznega recikliranja odsluženih vozil.

  • Nadzorovano vračilo
  • Odvzem obratovalnih tekočin
  • Demontaža
  • Recikliranje preostalega vozila

DESIGN FOR RECYCLING.

Inženirji oddelka BMW Design for Recycling že pri samem procesu nastajanja izdelka začrtajo smernice za recikliranje in uničenje odsluženih vozil in to v smeri optimalne učinkovitosti ter ekološke sprejemljivosti. Zato je recikliranje integralen sestavni del procesa nastajanja izdelka. Na ta način se pravočasno upoštevajo vidiki, ki so pomembni za recikliranje, kot npr. oblikovanje konstrukcijskega dela, izbira materialov in tehnika združevanja.
Cilj je pospeševanje uporabe že recikliranih in kakovostno odobrenih sekundarnih materialov v novih vozilih. S tem se sklenejo življenjski cikli materialov.

Vse storitve BMW Group

VSE STORITVE BMW GROUP.

KONSTRUKCIJSKI DELI Z INTELIGENCO ZA DRUGO ŽIVLJENJE.

BMW sledi svojemu cilju, da zmanjša učinke na okolje skozi celotno življenjsko dobo vozila. Poleg tega se pri samem razvoju in proizvodnji vsakega novega vozila položi temeljni kamen za njegovo okolju prijazno in učinkovito recikliranje.

  • Ukrepi za okolju prijazno recikliranje
  • Učinkovito recikliranje vozil BMW

VRAČILO ODSLUŽENIH VOZIL.

Zadnji lastnik mora svoje odsluženo vozilo predati na zbirnem mestu za vračanje odsluženih vozil, drugem primernem mestu za odpadke ali certificiranem reciklažnem obratu. Tam se izda potrdilo, ki se mora predložiti prometnemu uradu pri odjavi osebnega vozila iz prometa.
Zbirna mesta za vračanje odsluženih vozil, ki so pooblaščena s strani BMW, prevzamejo registrirana odslužena vozila BMW brezplačno. Za brezplačno vračilo mora biti izpolnjen naslednji osnovni pogoj:
odsluženo vozilo mora biti opremljeno (zlasti motor, pogonska enota, karoserija, katalizator, elektronske komponente in drugi pomembni konstrukcijski deli) in očiščeno odpadkov.