TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE.

Recikliranje pri BMW.

BMW že v razvojnem in proizvodnem procesu novih vozil zagotovi njihovo poznejšo okolju prijazno recikliranje.
Z uporabo umetnih mas, ki se lahko reciklirajo, omejitvijo vrst materialov in sortno čistim ločevanjem materialov, BMW zagotavlja učinkovito recikliranje odsluženih vozil.
BMW Group dosega s tem konceptom vodilni položaj v indeksu trajnostnega razvoja Dow Jones, ki ocenjuje trajnostni razvoj podjetij.

Preberi več

EKOLOŠKO SPREJEMLJIVO RECIKLIRANJE.

Nove smeri v recikliranju vozila: recikliranje odsluženih vozil se odvija v posebnih obratih specializiranih podjetij za recikliranje starih vozil. Vsak kilogram starega železa se posreduje ekološko in ekonomsko optimalni poti razgradnje. Dragocene surovine se povrnejo v proizvodnem ciklusu in okolje se razbremeni. Nadzorovano vračilo, predhodna obdelava, demontaža in recikliranje preostalega vozila so štiri stopnje okolju prijaznega recikliranja odsluženih vozil.

 • Nadzorovano vračilo

  Recikliranje vozila se začne z nadzorovanim vračilom na zbirnem mestu za vračanje odsluženih vozil ali v reciklažnem obratu. Le na teh mestih se izda reciklažni certifikat, ki je na prometnem uradu dostikrat potreben za dokončno odjavo vozila iz prometa.

 • Odvzem obratovalnih tekočin

  Pri predhodni obdelavi se najprej aktivirajo zračne blazine in drugi pirotehnični deli. Dejansko recikliranje se prične z odvzemom vseh obratovalnih tekočin na t. i. odvzemnem mestu za obratovalne tekočine. Na tem delovišču se npr. izsesata hladilna tekočina klimatske naprave in zavorna tekočina, izpustijo se hladilna voda, motorno olje in olje menjalnika ter izčrpa gorivo s pomočjo posebne črpalne naprave z integriranim svedrom. Različne tekočine se sortirajo v skladiščne rezervoarje in predelajo ali razgradijo v posebnih obratih.

 • Demontaža

  Zakonodajalec predpisuje, da se mora v bodoče 85 od 100 kg odsluženega vozila ponovno uporabiti ali reciklirati za pridobitev virov za nove materiale. Za kovinske dele se ta normativ več kot izpolnjuje že dolgo časa. Steklo in umetne mase se lahko že danes zelo gospodarno pridobivajo nazaj. Pri tem prispeva BMW Group z novimi postopki odločilen delež. Strokovno razstavljeni motorji se lahko predelajo v t. i. visokotehnološkem recikliranju in ponovno uporabijo.

 • Recikliranje preostalega vozila

  Demontirani preostali deli vozila se za nadaljnjo predelavo transportirajo v obrat za sekljanje oz. drobljenje. Na tem mestu se ostanki karoserije predelajo na kot dlan velike kose in sortirajo. Umetne mase, tekstil, železo in druge neželezne kovine se reciklirajo naprej.

DESIGN FOR RECYCLING.

Inženirji oddelka BMW Design for Recycling že pri samem procesu nastajanja izdelka začrtajo smernice za recikliranje in uničenje odsluženih vozil in to v smeri optimalne učinkovitosti ter ekološke sprejemljivosti. Zato je recikliranje integralen sestavni del procesa nastajanja izdelka. Na ta način se pravočasno upoštevajo vidiki, ki so pomembni za recikliranje, kot npr. oblikovanje konstrukcijskega dela, izbira materialov in tehnika združevanja.
Cilj je pospeševanje uporabe že recikliranih in kakovostno odobrenih sekundarnih materialov v novih vozilih. S tem se sklenejo življenjski cikli materialov.

Vse storitve BMW Group

VSE STORITVE BMW GROUP.

KONSTRUKCIJSKI DELI Z INTELIGENCO ZA DRUGO ŽIVLJENJE.

BMW sledi svojemu cilju, da zmanjša učinke na okolje skozi celotno življenjsko dobo vozila. Poleg tega se pri samem razvoju in proizvodnji vsakega novega vozila položi temeljni kamen za njegovo okolju prijazno in učinkovito recikliranje.

 • Ukrepi za okolju prijazno recikliranje

  • Konstruktorji v razvojni fazi ocenijo vse konstrukcijske dele z ozirom na njihovo zmožnost recikliranja in to dokumentirajo na skici dela.
  • Za velike konstrukcijske dele, kot so obloga odbijača, kokpit itd. se pripravijo koncepti za recikliranje.
  • Pri izbiri materialov se zmanjša raznolikost sort in izključi uporaba materialov, ki jih ni možno reciklirati.
  • Izbira primernih inteligentnih tehnik združevanja zagotovi sortno čisto demontažo konstrukcijskih delov.
  • S študijami „Life Cycle Assessment“ se sistematično ocenjujejo učinki na okolje vseh konstrukcijskih delov.
  • Preko virtualnih in fizičnih demontažnih analiz se zagotovi, da vsako vozilo BMW doseže začrtane cilje.
  • Spoznanja iz demontažnih analiz BMW se v izobraževanjih in podrobnih dokumentacijah posredujejo vsem udeležencem reciklažnega procesa.

 • Učinkovito recikliranje vozil BMW

  Zaradi teh ukrepov je zagotovljeno, da se pri vseh vozilih BMW
  • lahko opravi aktiviranje pirotehničnih komponent, kot so zračne blazine in napenjalniki varnostnih pasov, preko enotnega vmesnika,
  • lahko hitro in v celoti iztočijo obratovalne tekočine, kot so olja, gorivo, hladilna in zavorna tekočina, hladilo za klimo itd., preko predvidene možnosti navrtanja ali odtočne odprtine,
  • lahko označijo plastični konstrukcijski deli, ki presegajo 200 g, z materialno oznako,
  • lahko hitro in enostavno demontirajo veliki plastični konstrukcijski deli, ki so primerni za gospodarno recikliranje.

VRAČILO ODSLUŽENIH VOZIL.

Zadnji lastnik mora svoje odsluženo vozilo predati na zbirnem mestu za vračanje odsluženih vozil, drugem primernem mestu za odpadke ali certificiranem reciklažnem obratu. Tam se izda potrdilo, ki se mora predložiti prometnemu uradu pri odjavi osebnega vozila iz prometa.
Zbirna mesta za vračanje odsluženih vozil, ki so pooblaščena s strani BMW, prevzamejo registrirana odslužena vozila BMW brezplačno. Za brezplačno vračilo mora biti izpolnjen naslednji osnovni pogoj:
odsluženo vozilo mora biti opremljeno (zlasti motor, pogonska enota, karoserija, katalizator, elektronske komponente in drugi pomembni konstrukcijski deli) in očiščeno odpadkov.