PRAVNA PODLAGA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Zgoraj navedena uporaba vaših podatkov je dovoljena na podlagi prava EU o varstvu osebnih podatkov in na podlagi naslednjih poglavitnih pravnih podlag :

 

  • če ste privolili v uporabo (izročili smo vam obrazec za privolitev v zvezi s katerokoli tovrstno uporabo, svojo privolitev pa lahko prekličete);
  • kadar je to potrebno za sklenitev ali izvajanje naše pogodbe z vami;
  • kadar moramo vaše podatke uporabiti za izpolnjevanje naših zakonitih obveznosti;
  • kadar vaše podatke uporabljamo za zagotavljanje zakonitega interesa, naši razlogi za uporabo pa prevladajo nad poseganjem v vaše pravice do varstva podatkov (naši zakoniti interesi vključujejo raziskave in razvoj izdelkov in storitev, povezanih z vozili);
  • kadar je to potrebno, da se branimo pred zahtevkom ali uveljavljamo zahtevek zoper vas ali tretjo osebo.

 

Določeni načini uporabe so dovoljeni tudi na drugih pravnih podlagah; v tem primeru bomo to podlago navedli in vam jo sporočili takoj, ko bo mogoče oziroma ko se bomo z njo seznanili.

Preberi več