Zaščitna vozila BMW, BMW med vožnjo po mestni ulici

ZAŠČITNA VOZILA BMW.

BMW že 40 let postavlja standarde oblikovanja in razvoja blindiranih vozil.

Ljudje, ki nosijo največjo odgovornost, bi se morali zanašati na certificirano zaščito – ne da bi pri tem morali žrtvovati edinstveno vozno izkušnjo, ki jo lahko nudi le zaščitno vozilo BMW. BMW že več kot 40 let postavlja nove standarde oblikovanja in razvoja blindiranih vozil. Naš trenutni model nadaljuje izjemno tradicijo v impresivnem slogu. Vstopite in se udobno namestite, vedoč, da ne bi mogli biti v varnejšem ali bolj sproščujočem okolju Vsako zaščitno vozilo je izdelano po naročilu, vsaka faza postopka pa poteka z največjo pozornostjo do podrobnosti. Rezultat je vozilo, ki izpolnjuje visoke standarde balistične zaščite, medtem ko uresničuje tudi najbolj individualne zahteve.

Preberi več
ZAŠČITNA VOZILA BMW.BMW že 40 let postavlja standarde oblikovanja in razvoja blindiranih vozil.
Zaščitna vozila BMW v akciji, videoposnetek, zaščitno vozilo BMW med vožnjo po cesti

DIRKA.

ZAŠČITNA VOZILA BMW: VARNOST BREZ KOMPROMISOV.

Zaščitna vozila BMW, zaščita po meri BMW, zastavica EU

Optimalna mera varnosti je odvisna od posameznih okoliščin voznika in potnikov, njihove lokacije, izzivov, s katerimi se srečujejo pri svojih vsakodnevnih opravkih, in od pozornosti javnosti, ki jo pritegnejo.

Zaščitna vozila BMW, BMW, kaj je zaščiteno, zunanjost BMW, pogled od spredaj
Zaščitna vozila BMW, BMW, kaj je zaščiteno, notranjost BMW, vrata avtomobila
Zaščitna vozila BMW, BMW, kaj je zaščiteno, notranjost BMW, zadnji sedež
Zaščitna vozila BMW, BMW, kaj je zaščiteno, notranjost BMW, usnjeni sedeži
Zaščitna vozila BMW, BMW, kaj je zaščiteno, notranjost BMW, prtljažnik avtomobila

KAJ JE ZAŠČITENO.

Koliko zaščite potrebujete, je odvisno od okoliščin – kje živite in delate, kakšno delo opravljate in kako visok je vaš javni profil. BMW je edini proizvajalec, ki upošteva različne potrebe, pri tem pa se opira na več kot 40-letne izkušnje izdelovanja blindiranih vozil.

 • Potniška celica
 • Stopnja zaščite
 • Certifikacija
Zaščitna vozila BMW, vaše prednosti, zaščitno vozilo BMW med vožnjo po ulici

ZAŠČITNA VOZILA BMW: VAŠE PREDNOSTI.

Sodelovanje z zaščitnimi vozili BMW.

Z zaščitnimi vozili BMW vam ni treba pristajati na kompromise glede česarkoli, kar vam je pomembno. BMW ima več kot 40 let izkušenj pri razvoju in izdelovanju blindiranih vozil – in nenehno izpopolnjuje svoje pristope, da bi zaščitil ne le vas, ampak tudi občutek čistega užitka v vožnji. Lahko ste popolnoma prepričani, da boste dobili najboljšo mogočo zaščito, pri tem pa vam ne bo treba sklepati kompromisov. Ker je vse, od prvih oblikovalskih skic do končnega nanosa laka, naše delo. Osebna varnost je preveč pomembna, da bi jo lahko zaupali komur koli, razen pravim strokovnjakom. Seveda je vsak BMW izdelan z izjemno natančnostjo in skrbnostjo, hkrati pa se v okviru celotne svetovne proizvodne mreže BMW upoštevajo najstrožji standardi kakovosti. Zato samo BMW ponuja največjo zaščito – narejeno v BMW.

Preberi več

ZAŠČITNA VOZILA BMW: VAŠE PREDNOSTI.

Sodelovanje z zaščitnimi vozili BMW.

Varnostna vozila BMW, videoposnetek varnostnega vozila BMW med vožnjo

VARNOSTNA VOZILA BMW: DINAMIKA NA VSAKEM TERENU.

Varnostna vozila BMW, diskretnost in anonimnost varnostnih ukrepov, pogled od spredaj
Varnostna vozila BMW, diskretnost in anonimnost varnostnih ukrepov, pogled od zadaj
Varnostna vozila BMW, diskretnost in anonimnost varnostnih ukrepov, stranski pogled

DISCRETION & ANONYMITY OF SECURITY MEASURES.

Because protection is all the more effective when people don’t know you’ve got it. Anonymity is a powerful security measure. That is why BMW has put so much effort into protecting their cars in a way that it is not noticeable by others.

BMW Protection Vehicles features BMW Details light alloy wheels
BMW Protection Vehicles features BMW Details laserlight
BMW Protection Vehicles features BMW Details double kidney grille

BMW PROTECTION VEHICLES: PROTECTION TO THE LAST DETAIL.

Every component, that is part of the safety concept is made with the highest diligence, thus the vehicle and its safety features form an optimal unit. In order to be able to communicate with people outside the vehicle, without having to open the doors or windows, an intercom system is fitted as standard. As additional security, a robbery alarm is installed. The new BMW X5 Protection VR6 also includes runflat tyres, that allow driving after loss of tyre pressure. The heated windscreen, which is also included as standard, provides a clear view and the sun protection glazing1 guarantees discretion for the passengers in the rear.

1Optional equipment

 • Safety fuel tank
 • Multi-Layered Safety Glass
 • Additional floor and roof armouring
BMW Protection Vehicles Additional Equipment exterior blue light
BMW Protection Vehicles Additional Equipment exterior flag of country
BMW Protection Vehicles Additional Equipment interior car door
BMW Protection Vehicles Additional Equipment interior centre console
BMW Protection Vehicles Additional Equipment interior display on front seats

ADDITIONAL EQUIPMENT FOR SPECIAL REQUESTS.

Sometimes you need more than just protection. For roles such as carrying dignitaries or security escort duties, a vehicle must have the ability to reveal in seconds that it is on official business in order to get the job done. BMW has been producing Authority Vehicles for over 50 years, working in close cooperation with authorities and government agencies all over the world. Flashing lights, hailing systems with different siren effects, signalling devices, radios, and even flag holders for official use.

 • Sound sequence signal installation
 • Rear flash lights
 • Door pane lowerable, front
 • Flag holder for diplomatic
 • Soft-Close function
 • BMW Laserlight
 • Telephony with wireless charging
 • Rear-seat entertainment Professional
BMW Protection Vehicles BMW Intelligent Personal Assistant Cockpit
BMW Protection Vehicles BMW Intelligent Personal Assistant control Display

BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT IN BMW PROTECTION VEHICLES.

With the BMW Intelligent Personal Assistant, no question remains unanswered. It is the ultimate car expert that will support you. Whatever you want to know about your BMW and whenever you need help, it is there for you. You can find out even more about the features of your vehicle and it also knows everything about the overall status of your BMW.

PRE-OWNED BMW PROTECTION VEHICLES.

Safe from the beginning.

Setting the standard for fast, trouble-free purchase of a Pre-owned Protection Vehicle, BMW offers an exclusive choice of BMW Protection Vehicles and first-class service. Every BMW Pre-owned Protection Vehicle meets quality-orientated product standards, ensuring that it satisfies the most demanding security requirements. In addition, BMW Pre-owned Protection Vehicles are covered by a comprehensive worldwide BMW service programme.

For further information please contact:

Preberi več
BMW Protection Vehicles Security Driver Training interior man drives BMW
BMW Protection Vehicles Security Driver Training exterior BMW driving on the street landscape

BMW SECURITY DRIVER TRAINING ESPECIALLY FOR BMW PROTECTION VEHICLES.

Training for the worst-case scenario is a good way to make sure it never happens. The BMW approach to security goes beyond just the vehicle itself. Specially-tailored driver training courses are also available, teaching skills that are useful to any Protection Vehicle driver and demonstrating how to get the most out of the BMW X5 Protection VR6. In two different types of trainings, drivers are given the opportunity to practice the best ways to handle dangerous situations – because that way, hopefully these situations will never arise. Please refer to the brochure for detailed information on the two BMW Security Driver Training courses we offer.

For further information please contact:

 • BMW PROTECTION VEHICLES LEVEL 1
 • BMW PROTECTION VEHICLES TRAINING LEVEL 2
Zaščitna vozila BMW, diskretnost in anonimnost varnostnih ukrepov, pogled od spredaj
Zaščitna vozila BMW, diskretnost in anonimnost varnostnih ukrepov, pogled od zadaj
Zaščitna vozila BMW, diskretnost in anonimnost varnostnih ukrepov, stranski pogled

DISKRETNOST IN ANONIMNOST VARNOSTNIH UKREPOV.

Ker je zaščita veliko učinkovitejša, če ljudje ne vedo, da jo imate. Zato BMW vlaga toliko truda v zaščito svojih avtomobilov, ki je drugi ne opazijo.

Zaščitna vozila BMW, funkcije, podrobnosti BMW, platišča iz lahke zlitine
Zaščitna vozila BMW, funkcije, podrobnosti BMW, laserske luči
Zaščitna vozila BMW, funkcije, podrobnosti BMW, dvojna ledvička

ZAŠČITNA VOZILA BMW: ZAŠČITA DO ZADNJE PODROBNOSTI.

Vsak element, ki je del varnostnega koncepta, je izdelan z največjo skrbnostjo, da lahko vozilo in njegove varnostne funkcije tvorijo optimalno enoto. Da bi potniki lahko komunicirali z ljudmi zunaj vozila, ne da bi morali pri tem odpreti vrata ali okna, je vozilo standardno opremljeno z interkomunikacijskim sistemom. V okviru dodatne varnosti je nameščen tudi alarm, ki se sproži v primeru poskusa ropa. Novi BMW X5 Protection VR6 ima nameščene praznovozne pnevmatike, ki omogočajo nadaljevanje vožnje tudi po izgubi tlaka v pnevmatikah. Ogrevano vetrobransko steklo, ki je prav tako del standardne konfiguracije, zagotavlja jasen pogled, temnejša zasteklitev1 pa potnikom v zadnjem delu zagotavlja večjo diskretnost.

1 Dodatna oprema.

 • Varnostna posoda za gorivo
 • Večplastno varnostno steklo
 • Dodatno dno in blindirana streha
Zaščitna vozila BMW, dodatna oprema, zunanjost, modra luč
Zaščitna vozila BMW, dodatna oprema, zunanjost, zastavica države
Zaščitna vozila BMW, dodatna oprema, notranjost, vrata avtomobila
Zaščitna vozila BMW, dodatna oprema, notranjost, sredinska konzola
Zaščitna vozila BMW, dodatna oprema, notranjost, zaslon na naslonjalih sprednjih sedežev

DODATNA OPREMA ZA POSEBNE ZAHTEVE.

Včasih potrebujete več kot le zaščito. Za opravila, kot so prevažanja dostojanstvenikov ali naloge varnostnega spremstva, mora biti vozilo zmožno v hipu razkriti svojo službeno dolžnost, da lahko opravi delo. BMW že več kot 50 let proizvaja protokolarna vozila ter tesno sodeluje z uradnimi organi in vladnimi agencijami po vsem svetu. Utripajoče luči, opozorilni sistemi z različnimi učinki sirene, signalne naprave, radijske zveze in celo držala za zastavice za uradne prevoze.

 • Namestitev zvočne signalne naprave
 • Zadnje pobliskavajoče luči
 • Pomik okenskega stekla, spredaj
 • Držalo za zastavico za diplomatske prevoze
 • Funkcija Soft-Close
 • Laserske luči BMW
 • Telefonija z brezžičnim polnjenjem
 • Paket zabavne vsebine Professional, zadaj
Zaščitna vozila BMW, BMW Intelligent Personal Assistant, kokpit
Zaščitna vozila BMW, BMW Intelligent Personal Assistant, nadzorni prikazovalnik

BMW INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT V ZAŠČITNIH VOZILIH BMW.

Z BMW Intelligent Personal Assistant ne boste nikoli ostali brez odgovora. Je vrhunski avtomobilski strokovnjak, ki vam stoji ob strani. Karkoli ste želeli vedeti o svojem BMW in vsakič, ko potrebujete pomoč, je tam za vas. Zdaj lahko izveste še več o funkcijah svojega vozila, ve pa tudi vse o splošnem stanju vašega BMW.

RABLJENA ZAŠČITNA VOZILA BMW.

Bodite varni od začetka.

Z določanjem standarda za hiter in neproblematičen nakup rabljenega zaščitnega vozila ponuja BMW ekskluzivno izbiro zaščitnih vozil BMW in prvovrsten servis. Vsako rabljeno zaščitno vozilo BMW izpolnjuje kakovostne standarde za izdelke, kar zagotavlja, da ustrezajo najzahtevnejšim zahtevam z vidika varnosti. Poleg tega so rabljena zaščitna vozila BMW vključena v obsežen servisni program BMW po vsem svetu.

Za več informacij se obrnite na:

Preberi več
Zaščitna vozila BMW, usposabljanje za varno vožnjo, notranjost, moški za volanom BMW
Zaščitna vozila BMW, usposabljanje za varno vožnjo, zunanjost, BMW med vožnjo po ulici

USPOSABLJANJE ZA VARNO VOŽNJO BMW POSEBEJ ZA ZAŠČITNA VOZILA BMW.

Usposabljanje za najslabši mogoči scenarij je dober način, da zagotovite, da se to nikoli ne zgodi. Pristop BMW k varnosti presega samo vozilo. Na voljo so tudi posebej prilagojeni poligoni za usposabljanje voznikov, ki utrjujejo spretnosti, uporabne za vsakega voznika zaščitnega vozila, in kažejo, kako v največji mogoči meri izkoristiti BMW X5 Protection VR6. Na dveh različnih vrstah usposabljanja imajo vozniki možnost, da vadijo najboljše načine za obvladovanje nevarnih situacij – da se, upajmo, tovrstne okoliščine nikoli ne bodo pripetile. Podrobne informacije o obeh tečajih usposabljanja za varno vožnjo BMW, ki ju izvajamo, boste našli v brošuri.

Za več informacij se obrnite na:

 • ZAŠČITNA VOZILA BMW STOPNJE USPOSABLJANJA 1
 • ZAŠČITNA VOZILA BMW STOPNJE USPOSABLJANJA 2
Zaščitna vozila BMW, BMW X5 Protection VR6, vaše prednosti

ZAŠČITNA VOZILA BMW: PREGLED MODELOV.

Varnost, kot jo potrebujete.

Zaščitna vozila BMW ponujajo učinkovito zaščito za vas in vaše potnike, kjerkoli že ste. Združujejo pozitivne značilnosti standardnih modelov s posebno ojačitvijo, ki je neopazna tudi za izkušeno oko. Zaščitna vozila BMW, certificirana s strani neodvisne nemške državne institucije, zagotavljajo najvišjo kakovost zaščite v vozilu, ki je tako elegantno in ekskluzivno kot skoraj nobeno drugo.

Preberi več

ZAŠČITNA VOZILA BMW: PREGLED MODELOV.

Varnost, kot jo potrebujete.

Zaščitna vozila BMW, BMW X5 Protection VR6, tričetrtinski pogled od spredaj, brezhiben
Zaščitna vozila BMW, BMW X5 Protection VR6, tričetrtinski pogled od spredaj, poškodovan

BMW X5 PROTECTION VR6.

Nevarnost oboroženega nasilja – predvsem napada z avtomatskim strelnim orožjem, kot je AK-47 – je za naročnike dejstvo vsakdanjega življenja. Hkrati si vedno več ljudi želi športna terenska vozila z vso vsestranskostjo, ki jo ponujajo, da lahko gredo kamorkoli in počnejo karkoli. BMW je prvi proizvajalec, ki se je odzval na ti dve zahtevi in ponudil novo stopnjo varnosti. Eden izmed rezultatov je novi BMW X5 Protection VR6, ki ponuja visoko stopnjo varnosti med vožnjo in lahko udobno sprejme do štiri osebe.

 • Notranjost
 • Oklep
 • Podvozje in elektronika
 • Certificiranje
Zaščitna vozila BMW, BMW Heritage, BMW serije 7 Security Vehicle

ZAŠČITNA VOZILA BMW: ZAUPANJE JE DOBRO. IZKUŠNJA JE BOLJŠA.

Dolga tradicija varovanja.

BMW že več kot 40 let razvija in proizvaja zaščitna vozila, ki ustrezajo najvišjim standardom. Ena najpomembnejših izkušenj: Samo tisti, ki izpolnjujejo vse vidike koncepta varnosti iz enega samega vira, lahko razvijejo vozilo s celovito zaščito brez sklepanja kompromisov. Vključitev množice zaščitnih ukrepov in s tem povezana dodatna teža sta že upoštevani pri razvoju proizvodnega vozila. Ta pristop pa skupaj z inovativnimi materiali in najsodobnejšimi razvojnimi tehnikami omogoča popolnoma usklajeno vključevanje vseh zaščitnih elementov že na začetku proizvodnje.

Preberi več

ZAŠČITNA VOZILA BMW: ZAUPANJE JE DOBRO. IZKUŠNJA JE BOLJŠA.

Dolga tradicija varovanja.

VEČ KOT 40 LET IZKUŠENJ Z VAROVANJEM.

Zaščitna vozila BMW, BMW Heritage, BMW serije 7 Security Vehicle

1978

BMW serije 7 Security Vehicle – prva generacija varnostnih vozil.

Preberi več
Zaščitna vozila BMW, BMW Heritage, BMW BMW serije 7 High Security Saloon

1995

BMW serije 7 High Security Saloon – dvig standardov na mednarodnem trgu.

Preberi več
Zaščitna vozila BMW, BMW Heritage, BMW serije 7 High Security

2003

BMW serije 7 High Security – četrta generacija z najnovejšimi tehnologijami oklepne zaščite.

Preberi več
Zaščitna vozila BMW, BMW Heritage, BMW X5 Security

2004

BMW X5 Security – prva generacija blindiranih športnih terenskih vozil (SAV).

Preberi več
Zaščitna vozila BMW, BMW Heritage, BMW X5 Security

2008

BMW X5 Security in BMW X5 Security Plus – Security Plus prve generacije za BMW X5 s stopnjo zaščite VR6.

Preberi več
Zaščitna vozila BMW, BMW Heritage, BMW serije 7 High Security

2012

BMW serije 7 High Security – BMW je dosegel razred odpornosti VR7 (BRV 2009) kot prvi avtomobilski proizvajalec v zgodovini.

Preberi več
Zaščitna vozila BMW, BMW Heritage, BMW X5 Security in BMW X5 Security Plus

2013

BMW X5 Security in BMW X5 Security Plus zaznamujeta novo generacijo blindiranih športnih terenskih vozil.

Preberi več
Zaščitna vozila BMW, BMW Heritage, BMW X5 Protection VR6

2019

BMW X5 Protection VR6 – četrta in najnovejša generacija zaščitnih vozil BMW.

Preberi več

ZAŠČITNA VOZILA BMW: STIK.

Za vsa vprašanja v zvezi z zaščitnimi vozili BMW smo vam z veseljem na voljo.

Prosimo, posredujte nam nekaj kratkih informacij v zvezi s svojim povpraševanjem in kmalu bomo stopili v stik z vami. Vse prejete informacije bodo obravnavane zaupno.

Želite takojšen odziv? Prosimo, obrnite se na:

Preberi več