Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, korporativno upravljanje, sedež podjetja BMW

UPRAVLJANJE.

ODGOVORNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE ZA VEČJE USTVARJANJE TRAJNOSTNE VREDNOSTI.

UPRAVLJANJE.ODGOVORNO KORPORATIVNO UPRAVLJANJE ZA VEČJE USTVARJANJE TRAJNOSTNE VREDNOSTI.

Korporativno upravljanje pomeni delovanje v skladu z načeli odgovornega vodenja podjetja, usmerjenega v ustvarjanje trajnostne vrednosti. Pri BMW Group ta ambicija vključuje vse oddelke podjetja. Ključni temelji korporativne kulture so:

 • spoštovanje predpisov in veljavne zakonodaje;
 • korporativno upravljanje z jasnimi cilji, usmerjenimi v interese vseh deležnikov;
 • najvišji okoljski in socialni standardi ter skrbnost v oskrbovalnih verigah;
 • pregledno poročanje in korporativno komuniciranje;
 • sodelovanje na podlagi zaupanja med upravnim odborom, nadzornim svetom in zaposlenimi.
Preberi več

SKLADNOST.

Posebna prodaja BMW, trajnost, središče, korporativno upravljanje, sedež podjetja BMW iz ptičje perspektive

Integriteta je del načina, kako vidimo sami sebe.


Za BMW Group je skladnost veliko več kot le upoštevanje veljavne zakonodaje in internih predpisov. Skladnost je del načina, kako vidimo sami sebe, kot tudi kultura integritete, ki jo udejanjamo in zavezujoč okvir za podjetniške dejavnosti po vsem svetu.

Preberi več
Posebna prodaja BMW, trajnost, središče, korporativno upravljanje, sistem upravljanja skladnosti, stavba iz žabje perspektive

Naš sistem upravljanja skladnosti (CMS).


CMS, ki velja v celotnem podjetju BMW Group, temelji na pristopu prepreči, zaznaj in se odzovi. Opredeljuje konkretne ukrepe za preprečevanje, spremljanje, nadzor in odzivanje. CMS temelji na tveganju, s katerim se podjetje sooča, in zajema pomembna področja skladnosti, kot so:

 • preprečevanje goljufij,
 • nadzor izvoza,
 • preprečevanje pranja denarja,
 • spoštovanje protimonopolnih zakonov,
 • preprečevanje korupcije,
 • človekove pravice,
 • varstvo podatkov,
 • tehnična skladnost.

 

Preberi več

NAŠI CILJI.

CELOSTNA, MERLJIVA TRAJNOST Z JASNIMI CILJI.

BMW Group si prizadeva postati najuspešnejši in trajnostno naravnan proizvajalec premijskih vozil za individualno mobilnost. Hkrati želimo izpolnjevati svojo odgovornost glede socialnih in etičnih standardov. V središču naših posebnih ciljev je zmanjšanje izpustov CO₂, povečanje učinkovitosti virov in prehod v krožno gospodarstvo, pa tudi pomembno izboljšanje socialnih in ekoloških standardov. Zato smo meseca julija 2020 določili jasno opredeljene cilje, ki jih nameravamo uresničiti do leta 2030.

Preberi več
 • Zmanjšanje izpustov CO₂
 • Elektromobilnost
 • Krožnost
 • Okoljski in socialni standardi
 • Zaposleni
 • Družba

NOVE SPODBUDE ZAHVALJUJOČ REDNEMU IZMENJAVANJU MNENJ Z VSEMI DELEŽNIKI.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, korporativno upravljanje, komunikacija med deležniki, stavba z napisom FUTURE FORUM

Kot globalno aktivno podjetje deluje BMW Group v visoko povezanem svetu. Zahvaljujoč platformam XChange, kot so rad°hub, FUTURE FORUM in BMW Group Dialogue, ustvarjamo intenzivno izmenjavo mnenj, ki ne samo da ponuja nove perspektive vsem vpletenim, ampak omogoča tudi možnost za spremembe. Posledično smo v procesu rednega in vzajemnega izmenjavanja mnenj s svojimi deležniki, kar nam omogoča, da opredelimo cilje v skladu z vidiki poslovanja in trajnosti:

 • spoštovanje Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah,
 • družbena odgovornost do zaposlenih,
 • okoljski in socialni vidiki ter spoštovanje človekovih pravic,
 • trajnostno financiranje in taksonomija na ravni EU,
 • odgovorno korporativno upravljanje.

CELOVITO POROČILO O TRENUTNEM STANJU.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, korporativno upravljanje, komunikacija med deležniki, stavba z napisom FUTURE FORUM

BMW Group vidi svojo odgovornost v merljivosti in preglednosti poročanja o trajnostnem razvoju. Zato že od leta 2020 dalje združujemo letno poročilo s poročilom o trajnostnem razvoju, da bi pripravili celovito poročilo skupine. Poročilo BMW Group sledi okvirnim strukturam poročanja o trajnostnem razvoju in je neodvisno certificirano.

NAŠA STRATEGIJA TRAJNOSTNEGA FINANCIRANJA.

Trajnost je postala pomemben kriterij na finančnih trgih. Vlagatelji in analitiki vse bolj upoštevajo okoljske, socialne in upravljavske dejavnike pri svojih finančnih odločitvah. Prek evropske taksonomije si Evropska unija prizadeva tudi razvrstiti podjetja na podlagi trajnostnih meril.

Preberi več

VARSTVO PODATKOV.

Varovanje podatkov naših strank, pravica do informacijske samoodločbe in suverenosti podatkov imajo še posebej visoko prednost:

 • osebni podatki se načeloma zbirajo v skladu z zakoni in standardi, kot sta Splošna uredba EU o varstvu podatkov in mednarodni varnostni standard SO/IEC 27001;
 • osebni podatki se zbirajo in uporabljajo le, če je to zakonito dovoljeno in če so osebe, na katere se podatki nanašajo, dale svoje soglasje;
 • vse vloge se preverjajo v skladu s trenutno veljavnimi ukrepi za varnost informacijske tehnologije;
 • notranja komunikacija poteka izključno prek visoko varne povezave.
Preberi več