Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, socialna dimenzija, dve osebi s tremi psi v rečni strugi

SOCIALNA DIMENZIJA

V SREDIŠČU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SO LJUDJE.

SOCIALNA DIMENZIJAV SREDIŠČU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SO LJUDJE.

Pri BMW Group je poudarek v smislu trajnosti predvsem usmerjen v socialne vidike, pri čemer so v ospredju delovni standardi in človekove pravice. Na tej točki preučujemo posledice svojih gospodarskih dejavnosti za posameznike in družbene skupine vzdolž celotne vrednostne verige. To pa seveda vključuje tudi samorefleksijo. BMW Group se jasno zaveda svoje odgovornosti kot delodajalec in ta vidik vključuje v svoja prizadevanja, usmerjena k trajnosti.

Preberi več

IZVAJANJE DELOVNIH STANDARDOV IN ČLOVEKOVIH PRAVIC PRI BMW GROUP.

IZVAJANJE PO VSEM SVETU.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, socialna dimenzija, delovni standardi in človekove pravice, oseba z orodjem na drevesu

Mednarodno priznane smernice za okoljske in socialne kriterije predstavljajo merilo za BMW Group v celotni vrednostni verigi.

To se predvsem nanaša na naslednje:

  • smernice za večnacionalna podjetja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD),
  • smernice Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah,
  • deset temeljnih načel globalnega dogovora OZN,
  • vsebina listine podjetij za trajnostni razvoj Mednarodne trgovinske zbornice,
  • deklaracija Združenih narodov o čistejši proizvodnji iz programa Združenih narodov za okolje (UNEP).

Ta pravila so bila pretvorjena v notranje kodekse in načela v sodelovanju s predstavniki naših zaposlenih ter tako usmerjajo naše poslovanje v skladu s temi smernicami.

DOBAVNE VERIGE.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, socialna dimenzija, dobavne verige, skladišče s paketi

Avtomobilska industrija je tesno vpeta v globalne dobavne verige. Standard trajnosti BMW Group za dobaviteljsko mrežo zahteva, da se človekove pravice spoštujejo v vseh fazah teh verig. Za uresničevanje svoje ekološke in družbene odgovornosti izvajamo večstopenjski postopek skrbnega pregleda pri nabavi in mreži dobaviteljev. Pogodbe za trgovce in uvoznike BMW Group prav tako zahtevajo zavezanost spoštovanju skladnosti in človekovih pravic.

BMW GROUP KOT DELODAJALEC.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, socialna dimenzija, pogoji za zaposlene, oseba vari v zaščitni obleki

Pogoji za zaposlene.

Zaposleni imajo različne zahteve glede organizacije svojega dela. Zato BMW Group ponuja individualno ustvarjalno svobodo prek instrumentov, kot so:

  • prilagodljiv delovni čas,
  • mobilno delo,
  • dodatni dnevi dopusta v zameno za ustrezno zmanjšanje plačila,
  • dopusti zaradi usposabljanja,
  • trajne in začasne rešitve dela s krajšim delovnim časom.

Leta 2021 so ti ukrepi prispevali k temu, da je BMW Group ohranil svoj vodilni položaj kot najbolj priljubljen proizvajalec avtomobilov v razvrstitvi najprivlačnejših delodajalcev na svetu, ki jo izvaja ponudnik izobraževanja Universum. (Podatki o najprivlačnejših delodajalcih na svetu, veljavni od leta 2021.)

Preberi več
Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, socialna dimenzija, raznolikost, pogled od blizu, ženska in dva moška v temnih oblačilih

Raznolikost.

BMW Group razume raznolikost kot prednost. Raznolika delovna sila vnaša v vsakodnevno delo različna stališča, izkušnje in veščine, s čimer krepi inovativno moč ter konkurenčnost. Zato izvajamo izobraževalne tečaje, pogovore ter dialog med zaposlenimi in vodstvenim osebjem, da ozavestimo pozitiven prispevek, ki ga raznolikost lahko prinese v podjetju. Poleg tega BMW Group spodbuja raznolikost in enake možnosti v razvoju zaposlenih. Ključna načela, kot so zaščita pred diskriminacijo, enako obravnavanje vseh zaposlenih in spoštovanje v vsakodnevnem poslovanju, so trdno zasidrana v naših smernicah, ki vključujejo primere, kot je Kodeks ravnanja BMW Group ali Kodeks BMW Group o človekovih pravicah in delovnih pogojih.

Preberi več
Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, socialna dimenzija, medkulturna komunikacija, temnopolt moški v modrih oblačilih v skupini ljudi

Medkulturna komunikacija.

Kot podjetje z večnacionalno delovno silo in lokacijami na šestih kontinentih, smo del družbe. Zato naša ekološka, gospodarska in družbena odgovornost presega tudi naše osnovno poslovanje. Zavezani smo k izboljšanju življenjskih pogojev, izobraževalnim priložnostim in medkulturni komunikaciji. V podjetju BMW Group uspešno sodelujejo ljudje iz več kot 110 držav. Širok nabor ponudb za osebnostni razvoj, izobraževanje in usposabljanje, pa tudi dialogov je usmerjen v spodbujanje medkulturne komunikacije. Poleg tega že od leta 2011 skupaj z Zavezništvom civilizacij Združenih narodov (UNAOC) redno podeljujemo nagrado za medkulturne inovacije za projekte, ki iščejo konstruktivne rešitve za mednarodne napetosti in konflikte.

Preberi več
Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, socialna dimenzija, zavzetost zaposlenih, moški stoji v leseni konstrukciji

Zavezanost zaposlenih.

Številni zaposleni pri BMW Group po vsem svetu se vključujejo v družbene in ekološke dejavnosti. BMW Group aktivno spodbuja način vstopa v to družbeno udejstvovanje z nizkim pragom, na primer prek Socialnega tedna, ki vključuje vrsto predavanj in dogodkov, ali Socialnih tržnic, digitalne platforme, na kateri zaposleni pridobivajo in si izmenjujejo informacije o dobrodelnih projektih. Poleg tega je veliko zaposlenih vključenih v notranja omrežja. Med njimi so ženska gibanja na številnih lokacijah ali BMW Group PRIDE, pobuda, ki se zavzema za interese skupnosti LGBTQ+ prek meja. Že deseto leto zapored so izjemno zavzeta prizadevanja nagrajena s priznanjem BMW Group za družbeno zavezanost. Z vsakim priznanjem se nagrajencu izplača znesek v višini 10.000 evrov, laskavi naziv pa prinaša tudi neposredne koristi zadevnemu projektu pomoči.

Preberi več