Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, bolj trajnostna prihodnost BMW Group

PRIHODNOST JE ELEKTRIČNA, DIGITALNA IN KROŽNA.

PRIHODNOST JE ELEKTRIČNA, DIGITALNA IN KROŽNA.

Trajnostni razvoj je eden izmed osnovnih ciljev za BMW Group in je trdno zakoreninjen v njegovi korporativni strategiji. Hkrati se lahko podjetje ozre nazaj na dolgo tradicijo, ko gre za vprašanje, kako doseči nadaljnji napredek pri trajnostnem upravljanju. Deklarirani cilj je celovit tristebrni pristop, ki sega vzdolž celotne vrednostne verige: ekološki, socialni in gospodarski, vključno z osredotočenostjo na krožnem gospodarstvu. V okviru tega načrta je razvoj električnih vozil ključni dejavnik, vendar ne edini. Trajnost za BMW Group sega od dobavne verige, prek razvoja in proizvodnje ter naprej do konca uporabe vseh vozil.

Preberi več

OKOLJSKI ODTIS VOZILA BMW.

Trajnost BMW, 2023, okoljski odtis vozila, videoposnetek

Spremembe se začnejo s preglednostjo.

Kako lahko ugotovim okoljski odtis svojega prihodnjega vozila? Odgovor vam daje okoljski odtis vozila BMW. Štiri ključna trajnostna merila, kot so VPLIV NA PODNEBJE, UČINKOVITOST, KROŽENJE, DOBAVNA VERIGA, ter obsežna analiza življenjskega cikla (LCA), preverjena s strani nemške agencije za tehnične preglede, vam lahko zagotovijo celovito sliko.

NAŠE ZAVEZE.

 • 01 Podjetje BMW Group se je zavezalo k spoštovanju Pariškega sporazuma o podnembnih spremembah in spremljajočega omejitve globalnega segrevanja na manj kot 1,5 °C.
 • 02 Podjetje BMW Group ima vse kratkoročne cilje za zmanjšanje emisij CO₂ znanstveno potrjene (Science-Based-Target inicijativa, SBTi) in poleg tega je še vedno imenovano za edinega proizvajalca avtomobilov (od februarja 2023) z ločenim CO₂ ciljem za dobavno verigo.
 • 03 Poleg tega se je podjetje BMW Group zavezalo k cilju podnebne nevtralnosti (SBTi »neto nič«).

ODKRIJTE NAŠ CELOSTNI PRISTOP K TRAJNOSTI IN MODEL i5.

JASNI CILJI.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, cilji za leto 2025, stranski pogled na BMW v mirovanju

2025.


Modeli Neue Klasse bodo postavili nove mejnike za trajnost.

Zagon proizvodnje v obratu BMW iFactory v Debrecenu na Madžarskem:

 • brez fosilnih virov energije za obratovanje tovarne,
 • nenehno širjenje krožnega gospodarstva pri materialih in energiji,
 • popolnoma električni modeli.
Preberi več
Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, cilji za leto 2030, moški v srebrnem varovalnem oblačilu za zaščito pred vročino

2030.


Prihranek 40% izpustov CO₂ v celotnem življenjskem ciklu vozila pomeni:

 • 20% v dobavni verigi,
 • 80% v proizvodnji,
 • 50% med uporabo.
 • Leta 2030 naj bi bilo vsaj 50% vseh dostav novih vozil BMW in MINI s popolnoma električnim pogonom.
Preberi več
Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, cilji za leto 2050, moški in ženska pred konceptnim vozilom BMW

Dolgoročni cilj


Jasno je, da je cilj BMW Group postati podnebno nevtralen v skladu s pobudo SBTi. Za zagotovitev tega cilja je podjetje sprejelo specifične cilje in mejnike do leta 2030.

Preberi več

TRAJNOST JE NEPOGREŠLJIV SESTAVNI DEL STRATEGIJE BMW GROUP.

NAŠ CELOVIT TRISTEBRNI PRISTOP.

Deklarirani cilj BMW Group je zajeti vse tri dimenzije trajnosti: ekološko, socialno in gospodarsko vzdolž celotne vrednostne verige. Tu ti trije stebri tvorijo okvir za ukrepanje in skupaj prispevajo k zastavljenim ciljem. Skupaj s preglednostjo naših ciljev in rezultatov je ta celovit pristop temeljna osnova za sodelovanje, ki temelji na zaupanju z našimi poslovnimi strankami.
Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled

Ekološki vidik.

BMW Group čuti zavezanost k doseganju ciljev Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah in zmanjšanju izpustov CO₂ v celotni vrednostni verigi ob upoštevanju vseh ekoloških smernic. Najpomembnejše sestavine so varstvo okolja, učinkovito upravljanje z razpoložljivimi viri in nadaljnji razvoj krožnega gospodarstva kot ključnega osrednjega elementa.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, socialna dimenzija, zaposleni BMW pred stavbo s pisanimi baloni v zraku

Socialna dimenzija.

BMW Group se vidi kot podjetje in delodajalec s socialno odgovornostjo do svojih zaposlenih in družbe. Zato pripisuje velik pomen zdravju, raznolikosti in razvojnim priložnostim za svoje zaposlene. Kot globalni igralec se BMW Group enako zaveda svoje odgovornosti do družbe.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, gospodarski vidik, pogled v notranjost proizvodnje in skladišča BMW

Gospodarski vidik.

BMW Group se zaveda svojega gospodarskega pomena in organizira svoje korporativno upravljanje v skladu z odgovornimi načeli, usmerjenimi v povečanje vrednosti poslovanja na trajnostni osnovi. Ključnega pomena je spoštovanje smernic, ki jih obravnavamo kot temeljni kamen dolgoročnega uspeha in ki so trdno zakoreninjene v naši korporativni kulturi. S tem pristopom si prizadevamo izogniti finančni škodi in izgubi zaupanja v nas že od samega začetka. Posledično naša obravnava možnih tveganj nikoli ne izgubi izpred oči prihodnosti in posledic za naše podjetje.

POROČILO BMW GROUP.

CELOVITO POROČILO O TRENUTNEM STANJU.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, poročilo BMW Group, modra infografika s konceptnim vozilom BMW

BMW Group vidi svojo odgovornost v merljivosti in preglednosti poročanja o trajnostnem razvoju.
 

 • Zato že od leta 2020 dalje združujemo letno poročilo s poročilom o trajnostnem razvoju, da bi pripravili celovito poročilo skupine.
 • Leta 2022 je BMW Group prejel nagrado Building Public Trust Award za najboljše poročanje o trajnosti med podjetji po indeksu DAX 40.
 • Združeno poročilo ponuja natančen pregled naših ciljev na področju trajnosti in prikazuje dosežene letne cilje.

OCENE TRAJNOSTNE NARAVNANOSTI BMW.

BMW GROUP V ORGANIZACIJAH, KOT JE ECOVADIS.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, logotip EcoVadis

BMW Group dojema zunanje bonitetne ocene kot zelo pomemben način zagotavljanja objektivnih ocen partnerjem in strankam. Zato načeloma vedno zahtevamo, da se zahtevki po zunanjih izjavah usmerijo na sporočila za javnost BMW Group in skrbnike ključnih strank BMW Group, da bi dobili čim bolj jasno sliko o določenih temah ali vprašanjih.

STORITVE.

BMW Group ima širok spekter orodij in storitev za podporo poslovnim strankam pri doseganju njihovih trajnostnih ciljev, tako da lahko svoja vozila organizirajo še bolj učinkovito in trajnostno. Eden od primerov je orodje Fleet Data, ki ponuja veliko število storitev in zagotavlja različne podatke o vozilih za lastnike voznega parka BMW ali MINI. Podatki o voznem parku so na voljo v petih modulih in zajemajo več kot deset ustreznih primerov uporabe za upravljanje voznega parka. Omenjeni primeri segajo od upravljanja prevožene razdalje in pogodb, do stanja vozila in zagotavljanja položajev GPS. Vključujejo tudi servis, vzdrževanje in porabo goriva. Dodatno bodo od leta 2023 v ponudbo vključeni trije novi sklopi storitev na področju trajnosti. Podatki so dostopni bodisi neposredno prek spletne strani bodisi prilagodljivo prek vmesnika (API).

Preberi več

FLEET DATA – NOVE TRAJNOSTNE STORITVE.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, Fleet Data, vozilo BMW vozi po cesti pred gorsko pokrajino
 • Ocenjevanje in preglednost glede vrednosti CO₂ pri oceni deleža vožnje brez emisij pri vozilih PHEV – analiza potenciala in priporočilo za elektrifikacijo voznega parka.

REŠITVE BMW CHARGING.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, rešitve BMW Charging, parkirano vozilo BMW pred polnilno postajo z žensko v ospredju

Priročno polnjenje na več sto tisoč javnih polnilnih mestih v Evropi s 100-odstotno zeleno energijo. Prav tako ponujamo individualne rešitve za polnjenje doma in na delovnem mestu.

MEJNIKI NA PODROČJU TRAJNOSTI.

TRAJNOST IMA PRI BMW GROUP DOLGO TRADICIJO.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, BMW 1602

1972.

BMW 1602 Elektro je javnosti predstavljen kot prvo vozilo z električnim pogonom bavarske znamke BMW na olimpijskih igrah v Münchnu.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, mejnik v letu 1973, zelena narava s sedežem BMW v ozadju

1973.

BMW Group je prvi avtomobilski proizvajalec na svetu, ki je imenoval svojega lastnega uradnika za področje okolja.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, mejnik v letu 2000, pogled od blizu, roka z zelenim kalčkom v tleh

2000.

Trajnostni razvoj postane osnovno vodilo v korporativni strategiji BMW Group.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, članstvo, pobuda OZN za globalni dogovor, logotip

Od leta 2001.

Članstvo BMW Group v pobudi OZN za globalni dogovor. Objavljeno je prvo poročilo BMW Group o trajnostnem razvoju.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, BMW EfficientDynamics, sonce na obzorju

2007.

Tehnološki razvoj BMW EfficientDynamics na področju zmanjševanja porabe goriva kaže pot v prihodnost.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, mejnik v letu 2009, parkirano vozilo BMW v zeleni naravi

2009.

Trajnostni razvoj postane nepogrešljiv korporativni cilj BMW Group.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, mejnik v letu 2011, srebrne komponente v skladišču

2011.

Trajnost je nepogrešljiv del nabavnega procesa in ključni kriterij nabave.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, trajnostni cilji v letu 2012, pogled na proizvodni obrat iz ptičje perspektive

2012.

Opredelitev desetih trajnostnih ciljev, ki naj bi jih dosegli do leta 2022.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, pogled od spredaj, BMW i3 med mirovanjem

2013.

BMW i3 je javnosti predstavljen kot pionir v elektromobilnosti.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, od leta 2014, logotip EcoVadis

Od leta 2014.

Bonitetna ocena BMW Group prek platforme EcoVadis.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, cilji zmanjšanja CO2, prihranek

2020.

Določitev ambicioznih ciljev za zmanjšanje izpustov CO₂ vzdolž celotne vrednostne verige.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, poudarek na trajnosti

Od leta 2020.

Trajnost je v središču strateške usmeritve BMW Group.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, pregled, BMW I Vision Circular, tričetrtinski pogled od spredaj med mirovanjem

2021.

BMW i Vision Circular je pionir krožnega gospodarstva. Objavljeno je prvo celovito poročilo za leto 2020.

POGOSTA VPRAŠANJA.

 • Kako je trajnost zapisana v genih BMW Group?
 • Kako se BMW Group razlikuje od konkurence glede trajnosti?
 • Ali je BMW Group član bonitetne agencije EcoVadis? Kako se uvršča v mednarodni primerjavi v celotni panogi?