Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, okolje, celostna trajnost, sončni park iz ptičje perspektive

OKOLJE.

CELOVITA TRAJNOST VZDOLŽ CELOTNE VREDNOSTNE VERIGE.

OKOLJE.CELOVITA TRAJNOST VZDOLŽ CELOTNE VREDNOSTNE VERIGE.

V okviru okoljskega vidika se BMW Group osredotoča na ekološko trajnost, zmanjšanje izpustov CO₂ in ohranjanje virov vzdolž celotne vrednostne verige. Od dobavne verige, upravljanja dobaviteljev, ravnanja s surovinami, prek razvoja in proizvodnje do faze uporabe vseh izdelkov in še naprej. S sprejetjem vsestranskega pristopa BMW Group deluje v skladu s ciljem Pariškega sporazuma, ki omejuje globalno segrevanje na 1,5 °C.

Preberi več

ZMANJŠANJE IZPUSTOV CO₂.

BMW Group si prizadeva bistveno in merljivo zmanjšati svoj ekološki odtis vzdolž celotne vrednostne verige – pred, med in po uporabni dobi vozil.
 

 • BMW Group pospešuje trajnostni razvoj. Od leta 2024 bosta blagovni znamki BMW in MINI opremljeni z litimi aluminijastimi platišči, proizvedenimi s 100-odstotno zeleno električno energijo. Ta prehod se nanaša na energetsko intenzivno elektrolizo med proizvodnjo aluminija in litjem platišč. Z vsemi dobavitelji platišč BMW Group so že sklenjeni ustrezni dogovori.

 • Trenutno je platiščem mogoče pripisati približno pet odstotkov izpustov CO₂. Prehod na bolj trajnosten način proizvodnje z zeleno električno energijo bo emisije zmanjšal za več kot polovico. BMW Group letno uporabi približno 10 milijonov platišč iz lahke zlitine, od katerih je 95% iz litega aluminija.

 • Od leta 2023 bo MINI postal pionir v tem področju. Platišča iz litega aluminija pri modelu MINI Countryman nove generacije bodo že izdelana iz 70% sekundarnega aluminija. S kombinacijo 100% zelene električne energije in 70% sekundarnih virov je mogoče emisije CO₂ zmanjšati za do 80% v primerjavi s standardnimi metodami proizvodnje. Od leta 2024 bodo tudi modeli BMW, ki prihajajo s proizvodnih trakov, imeli aluminijasta platišča, izdelana s 100-odstotno obnovljivo energijo in iz 70% sekundarnega aluminija.

 • Poleg tega se bodo od leta 2025 v modelih New Class uporabljali opažni deli iz plastike, sestava katere zajema približno 30% recikliranih ribiških mrež in vrvi. To bo delno preprečilo odlaganje odsluženih ribiških mrež iz pomorske industrije kot odpadkov v morje.

 • Inovativne proizvodne metode za zaščito pred korozijo in mat barve ne zahtevajo fosilnih virov in pomagajo zmanjšati izpuste CO₂ za 40% pri modelih BMW, izdelanih v tovarnah v Evropi in Južni Afriki.

 • BMW Group je prvi proizvajalec vozil na svetu, ki uporablja barve matiranega videza iz biomase namesto mineralnega olja (nafte). Poleg tega tovarni BMW Group v Leipzigu (Nemčija) in Rosslynu (Južna Afrika) uporabljata lak za zaščito pred korozijo, ki je proizveden na trajnosten način, kar je potrdil nemški certifikacijski organ TÜV.

 • Zahvaljujoč inovativnim proizvodnim postopkom podjetja BASF lahko primarne proizvode, kot je nafta na osnovi mineralnih olj, že med prvo fazo proizvodnje barv nadomestijo obnovljivi viri iz organskih odpadkov. S tem se ne zmanjša le uporaba fosilnih virov, temveč se zmanjšajo tudi emisije CO₂, povezane s transportom in nadaljnjo predelavo nafte.

 

Preberi več

SISTEM NADZORA.

BMW Group s sprejetjem vsestranskega pristopa doseže bistveno izboljšanje v celotnem življenjskem ciklu od ene generacije vozil do naslednje. Zlasti z modeli New Class bo BMW Group hitreje zmanjšal emisije CO₂ in se še bolj osredotočil na razvoj krožnega gospodarstva. Zaradi vrednostno naravnanega pristopa sistema nadzora znotraj skupine zagotavljamo dosledno izvajanje specifikacij v celotnem podjetju. S tem upoštevamo cilje zmanjšanja emisij CO₂ v celotnem življenjskem ciklu vozil in specifične zahteve trga glede voznega parka. Za spremljanje izvajanja zastavljenih ciljev in ocenjevanje napredka v procesu razvoja uporabljamo certificiran sistem okoljskega ravnanja.

Preberi več

TRAJNOST VZDOLŽ CELOTNE VREDNOSTNE VERIGE.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, okoljski vidik trajnostnega razvoja, proizvodna strojna oprema iz žabje perspektive

PRED UPORABO.

DOBAVNE VERIGE IN UPRAVLJANJE DOBAVITELJEV.

 • Danes
 • 2030

PROIZVODNJA.

 • Danes
 • 2030

MED UPORABO.

ZMANJŠANJE EMISIJ.

 • Danes
 • 2030

DOLGI SERVISNI INTERVALI ZARADI SERVISA NA PODLAGI TRENUTNEGA STANJA.

 • Danes

POVEČANJE DELEŽA ELEKTRIČNE VOŽNJE PRI MODELIH PHEV.

 • Danes

PO KONCU UPORABE.

MOŽNOSTI RECIKLIRANJA OB KONCU ŽIVLJENJSKEGA CIKLA.

 • Danes

PORTFELJ IZDELKOV.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, okoljski vidik, portfelj izdelkov, parkirana vozila BMW eno ob drugem v podhodu

BMW Group ponuja vse vrste pogonov glede na potrebe voznikov in infrastrukturo na trgih po vsem svetu.

ELEKTROMOBILNOST.

Elektromobilnost je osrednji steber trajnostne strategije, ki jo bo BMW Group v prihodnjih letih nenehno širil.

 • Leto 2022: podvojitev prodaje elektrificiranih vozil v primerjavi z letom 2021.
 • Leto 2023: na trgu bo 25 elektrificiranih modelov, od tega 13 popolnoma električnih.
 • Do leta 2025: elektrificirana vozila naj bi predstavljala več kot 30% vseh novih dostav.
 • Do leta 2030: več kot 50% dostav po vsem svetu naj bi imelo popolnoma električni pogon.

Zmogljivi in trajnostni sistemi za shranjevanje energije ter razvoj novih inovativnih baterijskih celic so ključni elementi za prihodnje generacije popolnoma električnih vozil. BMW Group si prizadeva bistveno povečati energijsko gostoto celic ter hkrati zmanjšati stroške uporabljenih materialov in proizvodnje. Reciklabilnost baterije je pomemben vidik, ki omogoča razvoj prihodnjih generacij baterijskih celic. Poleg tega pa BMW Group že intenzivno raziskuje tehnologijo polprevodniških baterij in rezultati so zelo obetavni.

Preberi več

NEW CLASS Z LETOM 2025.

New Class predstavlja paleto izdelkov BMW Group, namenjenih izključno popolnoma električnemu pogonu. Razvija se na naši novi grozdni arhitekturi (NCAR) s tremi ključnimi stebri, usmerjenimi v prihodnost, in sicer "električni", "digitalni" in "krožni".

New Class zaznamuje vstop trajnostnega koncepta BMW Group v tretjo fazo. Na tej stopnji povečujemo tempo zmanjševanja izpustov CO₂ in se jasno osredotočamo na krožno gospodarstvo. Zanjo so značilni trije ključni vidiki: povsem prenovljena informacijska in programska arhitektura, na novo razvita električna pogonska enota in nova generacija baterij ter nova raven trajnosti, ki zajema celoten življenjski cikel.

 • Najprej električen pogon. Brezkompromisno zasnovan in optimiziran za električne pogonske sklope – imenujemo ga BEV (baterijsko električno vozilo). Cilj je doseči doseg in dobičkonosnost na ravni najsodobnejših motorjev z notranjim zgorevanjem.
 • Najprej sekundarne surovine. Delež sekundarnih materialov se bo bistveno povečal. Osredotočenost na znatno zmanjšanje porabe virov.
 • Najprej digitalna izkušnja. Popolnoma nov uporabniški vmesnik. Še več funkcij, ki jih je mogoče individualno prilagoditi in zakupiti.
 • Proizvodnja brez fosilnih virov energije v novem obratu BMW iFactory na Madžarskem.
Preberi več

POLNILNA INFRASTRUKTURA IN POLNJENJE.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, okoljski vidik, BMW Charging, parkirano vozilo BMW pri polnilni postaji

S storitvama BMW in MINI Charging podjetje BMW Group ponuja celovite rešitve za polnjenje, ki omogočajo udobno uporabo elektrificiranih vozil v različnih situacijah. Portfelj vsebuje polnilne produkte in storitve za polnjenje na poti, doma ali na delovnem mestu.
V primeru javnega polnjenja v Evropi podjetje BMW Group skupaj s svojimi partnerji zagotavlja, da je uporabljena energija 100-odstotno zelene barve. Kartica BMW in MINI Charging omogoča enostaven dostop do polnilnih omrežij v Evropi.

NAJVEČJE ZAHTEVE DO NAS IN NAŠIH DOBAVITELJEV PO VSEM SVETU.

DELOVNI STANDARDI IN ČLOVEKOVE PRAVICE.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, upravljanje, delovni standardi in človekove pravice, temnopolta ženska in moški sedita

Mednarodno priznane smernice za okoljske in socialne kriterije predstavljajo merilo za BMW Group v celotni vrednostni verigi. To se predvsem nanaša na naslednje:

 • smernice za večnacionalna podjetja Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD),
 • mednarodno priznane smernice Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah,
 • deset temeljnih načel globalnega dogovora OZN,
 • vsebina listine podjetij za trajnostni razvoj Mednarodne trgovinske zbornice,
 • deklaracija Združenih narodov o čistejši proizvodnji iz programa Združenih narodov za okolje (UNEP).

OKOLJSKI STANDARDI IN TRAJNOSTNA PROIZVODNJA SUROVIN.

Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, upravljanje, okoljski standardi in surovine, pogled od blizu, materiali BMW

Sestavne dele, materiale in druge storitve nabavljamo oziroma pridobivamo na več kot 32.000 proizvodnih in distribucijskih lokacijah. Odgovornost za povezane socialne in ekološke obveznosti skrbnega pregleda nosijo naši dobavitelji kot del pogodbeno zavezujočih standardov trajnosti. Hkrati se trudimo najti rešitve, ki omogočajo zmanjšanje ali nadomestitev surovin v naših vozilih. Neprestano analiziramo surovine glede kršitev okoljskih in socialnih standardov.

SKRBNI PREGLED.

IZVAJANJE SKRBNEGA PREGLEDA PODJETIJ V DOBAVITELJSKI MREŽI.

 • Dolžnost skrbnega pregleda v dobavni verigi
 • Trajnostno pridobivanje surovin
 • Analiza tveganja in izogibanje
Posebna prodaja BMW, trajnostni razvoj, središče, trajnostno upravljanje, poročilo

CELOVITO POROČILO O TRENUTNEM STANJU.

BMW Group vidi svojo odgovornost v merljivosti in preglednosti poročanja o trajnostnem razvoju. Zato že od leta 2020 dalje združujemo letno poročilo s poročilom o trajnostnem razvoju, da bi pripravili celovito poročilo skupine. Poročilo BMW Group sledi okvirnim strukturam poročanja o trajnostnem razvoju in je neodvisno certificirano.