STORITVE BMW CONNECTED DRIVE.

Zahteve/razpoložljivost.

Na tej spletni strani boste našli podrobne informacije o zahtevah in razpoložljivosti storitev BMW ConnectedDrive.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Podjetje Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, s sedežem v Petuelring 130, 80788 München, in registrirano v komercialnem registru na lokalnem sodišču v Münchnu pod HRB 42243 (v nadaljnjem besedilu: "BMW") zagotavlja stranki določene informacije, ki so povezane z vozilom, in funkcije asistence (v nadaljnjem besedilu: "storitve") pod imenom BMW ConnectedDrive. Za storitve, ki so navedene tukaj, podjetje BMW ne zajema, shranjuje ali obdeluje nobenih podatkov strank – razen kjer je to izrecno navedeno v opisu, ki sledi vsaki posamezni storitvi. V primeru storitev, ki zahtevajo zajem, shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov, da se lahko dejansko zagotovijo, so stranke obveščene o tem vnaprej in morajo podati svoje soglasje. Storitve se zagotovijo s pomočjo SIM kartice, ki je vgrajena v vozilo. Stroški telefonskih pogovorov in prenosa podatkov so vključeni v ceno storitev. Podjetje BMW zajema, shranjuje in obdeluje podatke, ki so povezani z vozilom, v okviru zakonskih določil in v obsegu, ki je potreben za oblikovanje vsebin in uporabo storitev.

FUNKCIJE BMW CONNECTEDDRIVE

A. STORITVE CONNECTEDDRIVE (SA6AK)

  • Uporaba servisnih klicev za identifikacijo vozila in obdelavo zahtevanih informacij – podatki se nato izbrišejo.
  • Povpraševanja se prenesejo k ponudnikom storitev po potrebi (kot del iskanja interesnih točk) – podatki se nato izbrišejo in se ne posredujejo tretjim osebam.

B. SISTEM ZA KLIC V SILI (SA6AC)

Če se sproži varnostna blazina, BMW sistem za klic v sili samodejno pokliče center za varnost in reševanje (112) s pomočjo telefonske enote, odporne na nesreče, ki je trajno vgrajena v vaše vozilo. Neodvisno od vašega mobilnega telefona, tako doma kot v tujini. Klic v sili pa se lahko sproži tudi ročno za pomoč drugim udeležencem v prometu.

C. BMW TELESERVICES (SA6AE)

  • Ta storitev se uporablja za vzdrževanje mobilnosti stranke.
  • Ko je storitev potrebna ali jo stranka naroči, se tehnični podatki, ki so povezani s storitvijo (npr. servisni podatki, podatek o stanju vozila itd.), pošljejo podjetju BMW.
  • Ko je storitev potrebna, se ne prenesejo nobeni osebni podatki.
  • Redni prenos tehničnih podatkov podjetju BMW za namene razvoja v obliki poročila BMW Teleservice je povsem tehničen, brez osebnih informacij. Funkcija poročila BMW Teleservice ni neprestano vklopljena. Sistem je storitev, ki je odvisna od potrebe in pošilja tehnične podatke iz posameznih vozil podjetju BMW v rednih (na podlagi časa ali prevoženih kilometrov) intervalih. Ti tehnični podatki glede vozila (npr. stanje termostata hladilne tekočine) so uporabni za nadaljnji razvoj naših vozil.

2. REAL TIME TRAFFIC INFORMATION (SA6AM)

• Predpogoj za uporabo storitve Real Time traffic Information (6AM): storitve ConnectedDrive (6AK) in/ali inteligentni klic v sili (6AC).
• Zahtevane prometne informacije se določijo s pomočjo Floating Car Data, pri čemer vsako vozilo BMW z zmožnostjo ConnectedDrive predstavlja mobilni senzor prometa ali Floating Car.
• Individualno pozicioniranje in senzorski podatki – povsem anonimni – se pošljejo podjetju BMW in ponudniku storitev skupaj s podrobnostmi glede trenutnega časa.

3. REMOTE SERVICES (SA6AP)

• Predpogoj za uporabo storitve Remote Services (6AP): storitve ConnectedDrive (6AK) in/ali inteligentni klic v sili (6AC).
• Predpogoj: registracija na portalu za stranke My BMW ConnectedDrive.
• Vozilo se lahko zaklene in odklene s pomočjo klicnega centra BMW ali aplikacije My BMW Remote App (aplikacija za pametne telefone).
• Aplikacija My BMW Remote App je na voljo v App Store ali Google Play™.
• Druge funkcije na daljavo: lokalizacija vozila z utripanjem luči/oglašanjem hupe, nadzor temperature znotraj vozila.

4. CONCIERGE SERVICE (SA6AN)

• Predpogoj za uporabo storitve Concierge Services (6AP): storitve ConnectedDrive (6AK) in/ali inteligentni klic v sili (6AC).
• Potrebna je povezava s klicnim centrom BMW s pritiskom na gumb na vgrajeni telefonski enoti.
• Prenos podatkov ponudniku storitev, kot je zahtevano, da se identificira in lokalizira vozilo, pa tudi trenutno pot – podatki se shranijo samo do zaključka obdelave, nato pa se izbrišejo in se ne posredujejo tretjim osebam.

DODATNE INFORMACIJE O BMW CONNECTEDDRIVE NAJDETE NA