BMW i5 Limuzina, G60, BEV, vpliv na podnebje

OKOLJSKI ODTIS VOZILA BMW

VPLIV NA PODNEBJE.

OKOLJSKI ODTIS BMW i5.

Vsako vozilo v svojem življenjskem ciklu pušča za seboj okoljski odtis. Življenjski cikel vključuje nabavo, proizvodnjo, uporabo in recikliranje ali odstranjevanje surovin ter drugih materialov. Ekvivalent ogljikovega dioksida (CO₂e) je univerzalna merska enota za standardizacijo vpliva na podnebje različnih toplogrednih plinov, kot je metan.

Izpusti, ki jih povzročijo dobavna veriga, transportna logistika in predhodna oskrba z energijo, se poročajo kot CO₂e. Ko govorimo o zeleni električni energiji, imamo v mislih električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih internih proizvodnih sistemov, pogodbe o neposredni dobavi in certificirana dokazila o izvoru. Kompenzacijski ukrepi tu niso vključeni.

ANALIZA ŽIVLJENJSKEGA CIKLA CO₂e PRI BMW i5.

Razlika med zeleno električno energijo in mešanico energijskih virov EU med fazo uporabe vozila:

Skupaj: 18,3 t CO₂e

Navadno sivo ozadje

16,3 t

Dobavna veriga in logistika

Vsi podatki so izraženi v t CO₂e (ekvivalent ogljikovega dioksida)

Navadno sivo ozadje

0,7 t

Proizvodnja BMW

Vsi podatki so izraženi v t CO₂e (ekvivalent ogljikovega dioksida)

Navadno sivo ozadje

0,7 t

Zelena električna energija, faza uporabe

Vsi podatki so izraženi v t CO₂e (ekvivalent ogljikovega dioksida)

Navadno sivo ozadje

0,6 t

Konec življenjske dobe

Vsi podatki so izraženi v t CO₂e (ekvivalent ogljikovega dioksida)

Svoj novi BMW i5 boste prevzeli s približno 17,0 tone CO₂e.

Med obdobjem uporabe vozila upoštevamo porabo po WLTP in prevožene kilometre (km) v višini 200.000 km. Način proizvodnje električne energije, uporabljene v tem primeru, pomembno prispeva k vplivu na podnebje vašega vozila. Za vključitev CO₂e iz naslova gradnje energetske infrastrukture je dovoljena majhna količina 0,7 tone.

Javno polnjenje v omrežju BMW Charging zagotavlja, da se enakovredna količina porabljene energije ob vsakem polnjenju vrne v elektroenergetski sistem kot zelena električna energija. Uporaba lastne sončne energije, ki jo proizvajate doma, je mogoča z opcijo Connected Home Charging. To vam mogoča brezemisijsko uporabo BMW i5 v lokalnem okolju.

Vrednosti emisij v analizi življenjskega cikla so specifične za model in opremo ter so tu navedene za BMW i5 eDrive40. Številke se bodo med različnimi fazami življenjskega cikla razlikovale od drugih modelov, ki jih ponujamo.

Skupaj: 29,1 t CO₂e

Navadno sivo ozadje

16,3 t

Dobavna veriga in logistika

Vsi podatki so izraženi v t CO₂e (ekvivalent ogljikovega dioksida)

Navadno sivo ozadje

0,7 t

Proizvodnja BMW

Vsi podatki so izraženi v t CO₂e (ekvivalent ogljikovega dioksida)

Navadno sivo ozadje

11,5 t

Mešanica energijskih virov EU, faza uporabe

Vsi podatki so izraženi v t CO₂e (ekvivalent ogljikovega dioksida)

Navadno sivo ozadje

0,6 t

Konec življenjske dobe

Vsi podatki so izraženi v t CO₂e (ekvivalent ogljikovega dioksida)

Svoj novi BMW i5 boste prevzeli s približno 17,0 tone CO₂e.

Med obdobjem uporabe vozila upoštevamo porabo po WLTP in prevožene kilometre (km) v višini 200.000 km. Način proizvodnje električne energije, uporabljene v tem primeru, pomembno prispeva k vplivu na podnebje vašega vozila. Za vključitev CO₂e iz naslova gradnje energetske infrastrukture je dovoljena majhna količina 0,7 tone.

Javno polnjenje v omrežju BMW Charging zagotavlja, da se enakovredna količina porabljene energije ob vsakem polnjenju vrne v elektroenergetski sistem kot zelena električna energija. Uporaba lastne sončne energije, ki jo proizvajate doma, je mogoča z opcijo Connected Home Charging. To vam mogoča brezemisijsko uporabo BMW i5 v lokalnem okolju.

Vrednosti emisij v analizi življenjskega cikla so specifične za model in opremo ter so tu navedene za BMW i5 eDrive40. Številke se bodo med različnimi fazami življenjskega cikla razlikovale od drugih modelov, ki jih ponujamo.OKOLJSKI ODTIS BMW i5.

Dodatne podrobnosti in študijo o analizi življenjskega cikla, izvedeno na vašem BMW i5 eDrive40, najdete tukaj: